Toelichting                                                                                              < Terug

 

Hanß Jäger beschouwen we sinds 2000 als de meest waarschijnlijke stamvader in plaats van Wilhelm Jäger waar de heer Max Matthaei in 1921 van uit ging. Een geschreven stamboom van zijn hand [SFJ] heeft mijn interesse voor familiegeschiedenis gewekt. Voor het eerst zag ik deze stamboom bij mijn grootvader in Leiden. In de persoonspagina van Wilhelm Jäger licht ik toe waarom we van mening veranderd zijn.

 

Bij mijn grootvader zag ik ook voor het eerst deze portretten van mijn betbetovergrootouders Christian Gottlieb Jäger en Auguste Maria Dorothea Pieschel. In het begin van de 19e eeuw bezaten zij een snuiftabakfabriek in Zörbig, ten NW van Leipzig.

cgjaeger1amdpieschel1

 

Een andere stamboom is die van de grote familie Rappard. Mijn uitgangspunt hiervoor is de stamboom die in 1980 is samengesteld door Jhr. J.C.C.W. Rappard (†) te Den Haag in opdracht van de Jodocus Rappard Stichting [JRS] en Jaargang 90 (2002-2003), Po-Ra, van het Nederland's Adelsboek van het CBG te Den Haag [NAB]. Alle (!) gegevens uit deze twee publicaties zijn inmiddels verwerkt en op deze site te raadplegen. Voor degenen die de stamboom van 1980 niet kennen: deze is ingedeeld in ‘huizen’, te weten het stamhuis, de huizen I tot en met XIV en de huizen A en B. Achter de namen staan cursief tussen haakjes de nummers die in deze stamboom gebruikt worden, bijv. 02-1506, waarin 02 het nummer van het huis (00 is het stamhuis), 15 de generatie en 02 het volgnummer in die generatie is.

 

Door in de kwartierstaten en stambomen op de namen te klikken kom je in de persoonspagina's met eventuele aanvullende wetenswaardigheden die cursief zijn weergegeven. Er zijn persoonspagina's van alle personen in de database dus ook van personen die niet in de kwartierstaten en stambomen voorkomen. Via het alfabet en de index links kan direct op naam worden gezocht.

 

Een groot deel van de gegevens zijn verkregen door eigen onderzoek in archieven. Dat zijn de burgerlijke stand [BS], bevolkingsregister [BR], persoonskaarten [PK] en familieadvertenties [FA] e.d. Sinds 2003 is internet voor mij een belangrijke bron gebleken bijv.: WieWasWie [WWW] (was GenLias [GL] tot 2013), Alle Friezen [AFR], Open Archieven, Family Search van de mormonen [LDS], Ancestry.com [ANC], Online Ortsfamilienbücher [OOB] enz. enz. Voor een ander belangrijk deel is dankbaar gebruik gemaakt van gegevens die door anderen verzameld zijn. Als u klikt op bronnen verschijnt een overzicht. Bij de meeste bronnen is een lettercode vermeld die bij de gegevens gebruikt wordt om de bron aan te duiden. Als er geen code is vermeld, is het gegeven in veel gevallen zoals Jäger en Rappard afkomstig uit de bronnen resp. SFJ er JRS. Als een gegeven geverifieerd is aan de hand van de primaire bron (kopie of scan akte enz. in mijn archief aanwezig) is dit aangegeven met @. Een  gegeven uit een familieadvertentie is aangegeven met + (dit is overigens nog niet compleet; ik ben nog bezig gegevens te controleren).

 

Achter voornamen staan soms tussen haakjes andere namen. Van de recente generaties is dat meestal de roepnaam. Bij oudere generaties van vóór 1900 gaat het om spellingsvarianten. Bij achternamen en patronymen tussen haakjes gaat het uitsluitend om spellingsvarianten. Bij achternamen vóór 1800 is soms ook een asterix (*) vermeld. De betreffende persoon behoort dan gezien de nakomelingen tot die familie maar wordt zelf in de archieven nog niet met die naam genoemd.

 

Vanwege privacy zijn de gegevens van personen die na 1920 zijn geboren, afgeschermd (met uitzondering van degenen die probandus zijn van een kwartierstaat). Als er per ongeluk toch nog namen te zien van na 1920 geborenen dan hoor ik dat graag. Ik hoor het ook graag als mensen er geen bezwaar tegen hebben dat hun gegevens zichtbaar zijn.