Overzicht updates

< Terug

3 april 2021

Het is inmiddels bijna 8 jaar geleden dat ik deze website voor het laatst vernieuwd heb. In die periode zijn van vele families gegevens toegevoegd en aangepast, teveel om op te noemen. In totaal zijn 878 personen toegevoegd zodat het totaal nu gekomen is op 13533.

 

14 juli 2013

 

Na ruim 2 jaar zijn de gegevens weer ververst. Het aantal personen in mijn database bedraagt nu 12654. Bij veel families zijn gegevens toegevoegd of aangepast, teveel om alles op te noemen. Families die er uit springen zijn Rappard, Rappardus, Gosewisch, Rosenboom, Haesbaert, Nunan, Kenneally, Kruijder, Croese, Ein-Waldt, Schneider en Andreae. Rappard is uitgebreid met kleine takken in Californië (huis III), Quebec (huis III), Londen (huis I) en ook Rappardus in Nederland (stamhuis). Verder is een rare fout hersteld bij een stuk of 20 huwelijken. De datum van een bepaald huwelijk werd door een programmafout (?) enkele malen gekopiëerd naar andere huwelijken.

 

31 mei 2011

Ik ben wederom overgestapt naar een andere provider, te weten Ziggo, met een zgn. Alles-in-1 pakket. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een nieuwe versie van de stamboomgegevens op de nieuwe site te zetten. Het aantal personen in de database bedraagt nu 11727.

De stamboom Rappard is nu compleet aanwezig voor zover een stamboom compleet kan zijn. Daarvan moet nog wel veel gecontroleerd worden.

Van de stamvader van de Indische familie Gosewisch is nu geboorteplaats en –datum bekend dank zij een geïndexeerde publicatie bij het CBG over de Orde van de Eikenkroon. Het Pfarramt van de betreffende plaats is om inlichtingen gevraagd (op internet was verder niets te vinden).

 

29 augustus 2010

Het probleem met de beperkte ruimte voor de homepage is opgelost. De site is gemigreerd naar xs4all waar voorlopig genoeg ruimte is om de stambomen te laten groeien.

Sinds onderstaande datum zijn de gegevens van vele families aangevuld. Het aantal personen in de database bedraagt nu 9685. In het bijzonder wil ik de familie Rappard noemen waarvan het zogenaamde stamhuis en de huizen II, V en IX nu compleet aanwezig zijn. Daarnaast zijn de families Bäck, Bauermann, v.d. Berg, Bergwerff, Bo(e)sbergen, Böning, Bos, Buisman(!), v.d. Elst, v.d. Ende, Fransbergen, Geldhof, Gosewisch, Hollaar, Kooijman, Leeuwe, Mol, Nix, Smink en Wageveld aangevuld.

 

2 januari 2007

Grotere en kleinere aanvullingen zijn er geweest bij de families Bauermann, Bentley, van Blommenstein, Bockmeulen, Boelen, Boer, Bosbergen, Bouvij, Broers, Brouwer, Budelman, Campagne, Gosewisch, van der Haagen, Koper, Koreman, de Lacroux, de Lange, Langenberg, van der Leek, van de Lindt, Muijderman, Nunan, van Orden, Pacque, la Panse, Paroubek, Plooy, Poort, Swaan, de Vos, Waten, Wijnhoff en Zonne.

 

Portretten zijn toegevoegd van Jacobus Theodorus Boelen, Adrianus Johannes Boer, Johannes Hermanus Boer, Hendrik Budelman, Renzella de Groot, Peter Herz, Gottlieb Wilhelm Jäger (verbeterd), IJsbrand Koppen, Johan Volkert Mol, Anna Cornelia Moreau, Carl Friedrich von Pieschel (verbeterd), Carl August Gottfried Pieschel (verbeterd) en Johanna Rijnsburger.

 

Aantal personen in de database is nu 8177. De homepage van 22 Mb is nu voor 96% gevuld dus een volgende update is misschien niet meer mogelijk. Ik hoop hier in de loop van 2008 een oplossing voor te vinden.

 

11 januari 2006

Er zijn grotere en kleinere aanvullingen en wijzigingen geweest bij de families Aalbers, Aarts, Alders, Bakker, Bauermann, van den Berg(h), Bilijam, Blinkstra, Blinksma, Boetje, Boogers, Budelman, Croese, Cuperus, van Delden, van Droffelaar, Duit, van den Eelaart, Ficker, Fransbergen, Gerritsen, Glier, Gosewisch, de Graas, Gränzdörffer, Haccou, Hartmann, Helle, Hellwig, Hingst, Huender, Hueting, Hylkema, Jäger/Jaeger, Jansen, van der Kemp, Klopman, Kolk, Kooijman, Küster, Langenberg, Linssen, Mensinga, Mol(l), Noordink, Oostwouder, Palstra, Pannekoek, Paroubek, Persijn, Pieschel/Pischel/Püschel, Pieterse, Postma, Prins, Rappard, van Ra(e)ije, van Rees, Rietbergen, Rieterink, Rijnnoij, Rijpkema, Schuurmans, Setton, Slagt, Smink, Soetbroot, van Sol, Swart, Tak, Timmersmans, Veldkamp, de Villeneuve, Visch, van Weeren, van der Werth, Wiersma, de Wit, Wildbret, Wijnhoff, Wijnkool en Wijnmalen.

 

Ook zijn weer enkele portretten toegevoegd.

 

Voorts zijn de NN generaties tussen Haiko Udenga, Luidprondus en Thiadulf verwijderd. De afkomst van Haiko van deze twee is een vermoeden en is nu als opmerking bij Haiko vermeld.

 

3 januari 2005

Kwartierstaatgegevens van Syrt Heuwen (voorouder Bauermann) toegevoegd met dank aan Willem Ockels.

Ook nog enige portretten Bauermann, Gosewisch en Langenberg toegevoegd.

Verder zijn de teksten van de startpagina’s aangepast.

Aantal personen in de database nu 7199

 

7 december 2004

Aantal persoonspagina´s Jäger, Swart en Pieschel voorzien van portretten.

Aantal personen in de database nu 7012