Jδger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Douwe Annes Mol
Douwe Annes Mol, geb. te Bolsward op 6 sep 1764 (do) (LDS; DTB inv. 139, TRE: doopdatum niet vermeld!), ged. Nederd.geref. te Bolsward op 8 sep 1764 (za) (LDS), brugge-ophaler, ovl. (75 jaar oud) te Bolsward op 2 apr 1840 (do) (BS blad 8).

Opmerkingen bij Douwe Annes Mol.
Register van naamsaanneming, 18 aug 1811, Mairie Bolsward, fol. 16v: Mol, Douwe Annes, kinderen: Anne 20, Jarich 14, Jan 10, Gabe 6.

tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Bolsward op 26 feb 1791 (za) (DTB inv. 145)
met

Tjitske Jarichs (Tjitsche, Jarigs) Boomsma, dr. van Jaring Jans, geb. te Bolsward op 6 feb 1770 (di) (DTB inv. 139, TRE: geen doopdatum vermeld!), Nederd.geref, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1811 (waarschijnlijk).

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne Douwes*1791 Bolsward    
Jarig Douwes*1798 Bolsward †1836 Bolsward 37
Jan Douwes*1802 Bolsward †1821 Groningen 19
Gabe Douwes*1805 Bolsward †1833 Bolsward 28


Tjitske Jarichs Boomsma
Tjitske Jarichs (Tjitsche, Jarigs) Boomsma, geb. te Bolsward op 6 feb 1770 (di) (DTB inv. 139, TRE: geen doopdatum vermeld!), Nederd.geref, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1811 (waarschijnlijk).

tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Bolsward op 26 feb 1791 (za) (DTB inv. 145)
met

Douwe Annes Mol, zn. van Anne Jans Mol* en Tjaltje Douwes, geb. te Bolsward op 6 sep 1764 (do) (LDS; DTB inv. 139, TRE: doopdatum niet vermeld!), ged. Nederd.geref. te Bolsward op 8 sep 1764 (za) (LDS), brugge-ophaler, ovl. (75 jaar oud) te Bolsward op 2 apr 1840 (do) (BS blad 8).

Opmerkingen bij Douwe Annes Mol.
Register van naamsaanneming, 18 aug 1811, Mairie Bolsward, fol. 16v: Mol, Douwe Annes, kinderen: Anne 20, Jarich 14, Jan 10, Gabe 6.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne Douwes*1791 Bolsward    
Jarig Douwes*1798 Bolsward †1836 Bolsward 37
Jan Douwes*1802 Bolsward †1821 Groningen 19
Gabe Douwes*1805 Bolsward †1833 Bolsward 28


Jarig Douwes Mol
Jarig Douwes (Jarich, Jaring) Mol (Mollinga, Mollenga), geb. te Bolsward op 2 okt 1798 (di), kuipersknecht, ovl. (37 jaar oud) te Bolsward op 1 jun 1836 (wo) (BS blad 10).

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 1 dec 1822 (zo) (BS akte 37)
met

Hendrikjen Lammerts Lammertsma, dr. van Lammert Hendriks Lammertsma en Waltje Lefferts, geb. te Bolsward op 29 aug 1799 (do), ovl. (77 jaar oud) te Bolsward op 24 mei 1877 (do) (BS akte 57).

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Douwe*1823 Leeuwarden †1823 Leeuwarden 0
Douwe Jarigs*1824 Leeuwarden †1901 Amsterdam 7711 
Leffert Jarigs*1826 Leeuwarden †1894 Bolsward 67
Jan Jarichs*1829 Bolsward †1890 Gorredijk-Kortezwaag 61
Lammert Jarigs*1832 Bolsward †1907 Bolsward 7415 


Hendrikjen Lammerts Lammertsma
Hendrikjen Lammerts Lammertsma, geb. te Bolsward op 29 aug 1799 (do), ovl. (77 jaar oud) te Bolsward op 24 mei 1877 (do) (BS akte 57).

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 1 dec 1822 (zo) (BS akte 37)
met

Jarig Douwes (Jarich, Jaring) Mol (Mollinga, Mollenga), zn. van Douwe Annes Mol (brugge-ophaler) en Tjitske Jarichs Boomsma, geb. te Bolsward op 2 okt 1798 (di), kuipersknecht, ovl. (37 jaar oud) te Bolsward op 1 jun 1836 (wo) (BS blad 10).

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Douwe*1823 Leeuwarden †1823 Leeuwarden 0
Douwe Jarigs*1824 Leeuwarden †1901 Amsterdam 7711 
Leffert Jarigs*1826 Leeuwarden †1894 Bolsward 67
Jan Jarichs*1829 Bolsward †1890 Gorredijk-Kortezwaag 61
Lammert Jarigs*1832 Bolsward †1907 Bolsward 7415 


Lammert Hendriks Lammertsma
Lammert Hendriks Lammertsma.

tr.
met

Waltje Lefferts.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikjen Lammerts*1799 Bolsward †1877 Bolsward 77


Waltje Lefferts
Waltje Lefferts.

tr.
met

Lammert Hendriks Lammertsma.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikjen Lammerts*1799 Bolsward †1877 Bolsward 77


Jan Douwes Mol
Jan Douwes Mol, geb. te Bolsward in 1802, fuselier, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Groningen op 11 okt 1821 (do).

Opmerkingen bij Jan Douwes Mol.
Ongehuwd.


Gabe Douwes Mol
Gabe Douwes Mol, geb. te Bolsward in 1805, kuipersknecht, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Bolsward op 18 apr 1833 (do) (BS blad 8).

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 13 sep 1829 (zo) (BS akte 18)
met

Grietje Siebrens Visser, dr. van Siebren Pieters Visser en Antje Romkes Wijnja, geb. te Sandfirden in 1802.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Siebren Gabes*1829 Bolsward †1849 Bolsward 19
Douwe Gabes*1832 Bolsward †1907 Wonseradeel 7410 


Grietje Siebrens Visser
Grietje Siebrens Visser, geb. te Sandfirden in 1802.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 13 sep 1829 (zo) (BS akte 18)
met

Gabe Douwes Mol, zn. van Douwe Annes Mol (brugge-ophaler) en Tjitske Jarichs Boomsma, geb. te Bolsward in 1805, kuipersknecht, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Bolsward op 18 apr 1833 (do) (BS blad 8).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Siebren Gabes*1829 Bolsward †1849 Bolsward 19
Douwe Gabes*1832 Bolsward †1907 Wonseradeel 7410 


Siebren Pieters Visser
Siebren Pieters Visser.

tr.
met

Antje Romkes Wijnja.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje Siebrens*1802 Sandfirden    


Antje Romkes Wijnja
Antje Romkes Wijnja.

tr.
met

Siebren Pieters Visser.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje Siebrens*1802 Sandfirden    


Siebren Gabes Mol
Siebren Gabes Mol, geb. te Bolsward op 10 dec 1829 (do) (BS blad 63), arbeider, ovl. (19 jaar oud) te Bolsward op 31 jul 1849 (di) (BS blad 25).


Feitze Postma
Feitze Postma.

tr.
met

Hinke Cornelis de Wit.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokeltje Feitses*1825 Franeker †1897 Amsterdam 7111 


Hinke Cornelis de Wit
Hinke Cornelis de Wit.

tr.
met

Feitze Postma.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokeltje Feitses*1825 Franeker †1897 Amsterdam 7111 


Leffert Jarigs Mollenga
Leffert Jarigs Mollenga (Moll), geb. te Leeuwarden op 29 dec 1826 (vr) (BS akte 737), ovl. (67 jaar oud) te Bolsward op 4 dec 1894 (di) (BS akte 95; Tresoar-site: Mellenga!).

tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 22 mei 1853 (zo) (BS akte 18)
met

Fokeltje Folkerts van der Weide, dr. van Folkert Klases van der Weide en Janke Gerrits Atema, geb. te Bolsward op 29 jul 1825 (vr) (BS akte 79), ovl. (85 jaar oud) te Bolsward op 21 jun 1911 (wo) (BS akte 61).

Uit dit huwelijk 5 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janke*1854 Bolsward †1926 Bolsward 72
Hendrikje*1856 Bolsward †1858 Bolsward 2
Hendrikje*1859 Bolsward †1859 Bolsward 0
Hendrikje*1862 Bolsward    
Baafke*1865 Bolsward    


Fokeltje Folkerts van der Weide
Fokeltje Folkerts van der Weide, geb. te Bolsward op 29 jul 1825 (vr) (BS akte 79), ovl. (85 jaar oud) te Bolsward op 21 jun 1911 (wo) (BS akte 61).

tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 22 mei 1853 (zo) (BS akte 18)
met

Leffert Jarigs Mollenga (Moll), zn. van Jarig Douwes Mol (kuipersknecht) en Hendrikjen Lammerts Lammertsma, geb. te Leeuwarden op 29 dec 1826 (vr) (BS akte 737), ovl. (67 jaar oud) te Bolsward op 4 dec 1894 (di) (BS akte 95; Tresoar-site: Mellenga!).

Uit dit huwelijk 5 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janke*1854 Bolsward †1926 Bolsward 72
Hendrikje*1856 Bolsward †1858 Bolsward 2
Hendrikje*1859 Bolsward †1859 Bolsward 0
Hendrikje*1862 Bolsward    
Baafke*1865 Bolsward    


Lammert Jarigs Mol
Lammert Jarigs Mol, geb. te Bolsward op 17 dec 1832 (ma) (BS blad 62), timmerman, aannemer, ovl. (74 jaar oud) te Bolsward op 15 nov 1907 (vr) (BS akte 94).

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 13 mei 1857 (wo) (BS akte 16)
met

Gerritje Folkerts van der Weide, dr. van Folkert Klases van der Weide en Janke Gerrits Atema, geb. te Bolsward op 20 jun 1833 (do) (BS akte 31), ovl. (32 jaar oud) te Bolsward op 19 feb 1866 (ma) (BS blad 9).

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jarig*1858 Bolsward †1934  75
Folkert*1859 Bolsward †1928 Bolsward 68
Hendrik Lammerts*1861 Bolsward †1863 Bolsward 2
Hendrik Lammerts*1864 Bolsward †1864 Bolsward 0
Klaas*1866 Bolsward †1934 Heerenveen 68

tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 10 jun 1866 (zo) (BS akte 24)
met

Johanna Johannes van Polen, dr. van Johannes Obes van Polen en Hendrikje Jacobs van der Helm, geb. te Bolsward op 12 mei 1841 (wo) (BS blad 29), ovl. (72 jaar oud) te Bolsward op 8 nov 1913 (za) (BS akte 76).

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Obe*1867 Bolsward    
Hendrik*1868 Bolsward    
Johannes*1870 Bolsward    
Hendrikje*1871 Bolsward    
Leffert*1873 Bolsward †1945 's-Gravenhage 71
Grietje*1875 Bolsward    
Jacob*1876 Bolsward    
Lammert*1878 Bolsward †1950 Maasland 71
Johanna*1880 Bolsward    
10 Jan*1882 Bolsward    


Gerritje Folkerts van der Weide
Gerritje Folkerts van der Weide, geb. te Bolsward op 20 jun 1833 (do) (BS akte 31), ovl. (32 jaar oud) te Bolsward op 19 feb 1866 (ma) (BS blad 9).

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 13 mei 1857 (wo) (BS akte 16)
met

Lammert Jarigs Mol, zn. van Jarig Douwes Mol (kuipersknecht) en Hendrikjen Lammerts Lammertsma, geb. te Bolsward op 17 dec 1832 (ma) (BS blad 62), timmerman, aannemer, ovl. (74 jaar oud) te Bolsward op 15 nov 1907 (vr) (BS akte 94), tr. (2) met Johanna Johannes van Polen. Uit dit huwelijk 10 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jarig*1858 Bolsward †1934  75
Folkert*1859 Bolsward †1928 Bolsward 68
Hendrik Lammerts*1861 Bolsward †1863 Bolsward 2
Hendrik Lammerts*1864 Bolsward †1864 Bolsward 0
Klaas*1866 Bolsward †1934 Heerenveen 68


Folkert Klases van der Weide
Folkert Klases van der Weide.

tr.
met

Janke Gerrits Atema.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokeltje Folkerts*1825 Bolsward †1911 Bolsward 85
Gerritje Folkerts*1833 Bolsward †1866 Bolsward 32


Janke Gerrits Atema
Janke Gerrits Atema.

tr.
met

Folkert Klases van der Weide.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokeltje Folkerts*1825 Bolsward †1911 Bolsward 85
Gerritje Folkerts*1833 Bolsward †1866 Bolsward 32