Jäger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Riemer Haantjes Rijpkema*
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Riemer Haantjes Haentjes Rijpkema*.

tr.
met

Tjamke Nn.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haantje Riemers~1711 Terhorne    
Sjoerd Riemers~1713 Terhorne †1732  18
Jaike Riemers~1715 Terhorne    
Pijtter Riemers~1718 Terhorne    
Jeltje Riemers~1723 Terhorne    
Sjoerd Riemers~1732 Terhorne  Terhorne  


Tjamke Nn
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Tjamke Nn.

tr.
met

Riemer Haantjes Haentjes Rijpkema*.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haantje Riemers~1711 Terhorne    
Sjoerd Riemers~1713 Terhorne †1732  18
Jaike Riemers~1715 Terhorne    
Pijtter Riemers~1718 Terhorne    
Jeltje Riemers~1723 Terhorne    
Sjoerd Riemers~1732 Terhorne  Terhorne  


Marie von Baden
Prinses Marie von Baden, geb. te Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland] op 7 sep 1782 (za), ovl. (25 jaar oud) te Bruchsal [Baden-Württemberg, Duitsland] op 20 apr 1808 (wo).

tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) te Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland] op 1 nov 1802 (ma)
met

Friedrich Wilhelm Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, geb. te Braunschweig [Niedersachsen, Duitsland] op 9 okt 1771 (wo), ovl. (43 jaar oud) te Quatre-Bras [Waals-Brabant, België] op 16 jun 1815 (vr), relatie (1) met Marie Rosine Krippähn. Uit deze relatie een dochter.

 


Opmerkingen bij Friedrich Wilhelm Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Stond bekend als "de zwarte hertog" vanwege het zwarte uniform van het Freikorps "Herzoglich Braunschweigische Korps" dat hij aanvoerde. Door een dodelijke kogel kwam hij om bij Quatre-Bras in België, twee dagen voor de Slag bij Waterloo.
Opmerkingen bij Friedrich Wilhelm Braunschweig-Wolfenbüttel en Marie von Baden
Uit dit huwelijk twee kinderen: Karl en Wilhelm
.


Adriana Wilhelmina Petronella Meijwert
Adriana Wilhelmina Petronella Meijwert, geb. te Antwerpen [Antwerpen, België] in 1830.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Winschoten op 17 apr 1851 (do) (BS akte 8)
met

Johannes Geerts Jansen, zn. van Geert Hindriks Jansen en Helena Jans Lingenhuis, geb. te Winschoten in 1819.


Johannes Geerts Jansen
Johannes Geerts Jansen, geb. te Winschoten in 1819.

tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Winschoten op 17 apr 1851 (do) (BS akte 8)
met

Adriana Wilhelmina Petronella Meijwert, dr. van Hendrik Meijwert (cipier in de gevangenis van Breda (?) later Winschoten (1846-1862)) en Pieternella van der Kooij, geb. te Antwerpen [Antwerpen, België] in 1830.


Geert Hindriks Jansen
Geert Hindriks Jansen.

tr.
met

Helena Jans Lingenhuis.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes Geerts*1819 Winschoten    


Helena Jans Lingenhuis
Helena Jans Lingenhuis.

tr.
met

Geert Hindriks Jansen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes Geerts*1819 Winschoten    


Gerbrig Oepkes
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Gerbrig Oepkes, geb. te Terkaple in 1771, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Doniawerstal op 20 okt 1825 (do) (BS akte 21, GL).

tr. (resp. ongeveer 20 en 23 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Terhorne op 4 dec 1791 (zo) (DTB inv. 727 en 733, TRE)
met

Roel Sjoerds Rijpkema, zn. van Sjoerd Riemers Rijpkema* en Wijtske Roels, geb. te Terhorne op 8 dec 1767 (di) (DTB inv. 726, nr. 827, AFR), ged. Nederd.geref. te Terhorne op 10 jan 1768 (zo) (DTB inv. 726, nr. 827, AFR), ovl. (52 jaar oud) te Doniawerstal (Broek 8) op 8 apr 1820 (za) (BS akte 7, GL).


Antje Gerrits Boertje
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Antje Gerrits Boertje (boetje), geb. in 1776, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Utingeradeel op 20 jun 1857 (za) (BS akte 12, GL).

tr. (resp. ongeveer 27 en 31 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Terhorne op 9 jan 1803 (zo) (DTB inv. 736, TRE)
met

Hantje Sjoerds (Haantje) Rijpkema, zn. van Sjoerd Riemers Rijpkema* en Wijtske Roels, geb. te Terhorne op 27 apr 1771 (za) (DTB inv. 726, nr. 863, AFR), ged. Nederd.geref. te Terhorne op 20 mei 1771 (ma) (DTB inv. 726, nr. 863, AFR), ovl. (65 jaar oud) te Terhorne op 15 nov 1836 (di) (BS Utingeradeel akte 16, GL).


Gryttje Jans Persijn
Gryttje Jans Persijn (Persyn), geb. te Harlingen circa 1730, Doopsgezind.

tr. (ongeveer 31 jaar oud) (GR) te Harlingen op 22 feb 1761 (zo) (DTB inv. 319, Gerecht Harlingen)
met

Sybe Ottes Salverda, geb. te Harlingen.


Sybe Ottes Salverda
Sybe Ottes Salverda, geb. te Harlingen.

tr. (Gryttje Jans ongeveer 31 jaar oud) (GR) te Harlingen op 22 feb 1761 (zo) (DTB inv. 319, Gerecht Harlingen)
met

Gryttje Jans Persijn (Persyn), dr. van Jan Poppes Persijn (schipper) en Fetje Bouwes Schiere, geb. te Harlingen circa 1730, Doopsgezind.


Anna Jans Persijn
Anna Jans (Antje, Antie) Persijn (Persyn), geb. te Harlingen op 23 feb 1734 (di) (PHR), Doopsgezind, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1775 (PHR).

Opmerkingen bij Anna Jans Persijn.
1) Doopsgezind lidmatenregister:.
242 Jan Poppes 24 jan 1761 als vader van Antje Jans
.

tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (1) (GR) te Harlingen op 23 mei 1763 (ma) (DTB inv. 319, Gerecht Harlingen; PHR: 22 mei!)
met

Broer Goukes (Gaukes) Hingst, zn. van Gouke Sibrands Hingst (oprichter en lid firma Gouke Sybrands Hingst & Zoon, fabrikanten van bont en broekestreept) en Trijntie Broers, geb. te Harlingen op 17 dec 1741 (zo) (PHR), Doopsgezind, ovl. (21 jaar oud) te Harlingen op 4 sep 1763 (zo) (PHR).

otr. (2) te Leeuwarden op 4 jan 1771 (vr) (DTB nr. 996: hij van Leeuwarden, zij van Harlingen; hij is mr. gortmaker), tr. (36 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Leeuwarden (Galileeër kerk) op 20 jan 1771 (zo) (DTB nr. 996: hij van Leeuwarden, zij van Harlingen; gehuwd in de Galileeër kerk)
met

Cornelis Sydses (Zijtses), mr. gortmaker.


Broer Goukes Hingst
Broer Goukes (Gaukes) Hingst, geb. te Harlingen op 17 dec 1741 (zo) (PHR), Doopsgezind, ovl. (21 jaar oud) te Harlingen op 4 sep 1763 (zo) (PHR).

tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) (GR) te Harlingen op 23 mei 1763 (ma) (DTB inv. 319, Gerecht Harlingen; PHR: 22 mei!)
met

Anna Jans (Antje, Antie) Persijn (Persyn), dr. van Jan Poppes Persijn (schipper) en Fetje Bouwes Schiere, geb. te Harlingen op 23 feb 1734 (di) (PHR), Doopsgezind, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1775 (PHR), tr. (2) met Cornelis Sydses. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Opmerkingen bij Anna Jans Persijn.
1) Doopsgezind lidmatenregister:.
242 Jan Poppes 24 jan 1761 als vader van Antje Jans
.


Saske Jans Persijn
Saske Jans Persijn (Persyn), geb. te Harlingen circa 1735, ged. (ongeveer 26 jaar oud) Doopsgezind te Harlingen op 24 jan 1761 (za), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Harlingen in sep 1808.

Opmerkingen bij Saske Jans Persijn.
1) Doopsgezind lidmatenregister:.
136 Saske Jans doop op belijdenis 24 jan 1761, overleden sep 1808, dochter van Jan Poppes.
2) Saske Jan Persijn koopt blijkens een koopacte op 18 dec 1777 een huis:.
"Proclamatum.
over de kerke.
1e den 18 Januarij 1777.
2e den 25 dito.
3e den 1 Februarij 1777.
over 't Geregte.
1 den 24 Januarij 1776.
2e den 31 dito.
3 den 7 Febrij 1776.
Fita adjudicato.
Saske Jans Persijn gesterkt met haar man Seerp IJsbrandi te Harlingen B.B. en en't op de Coop van sekere huisinge en Stede com annexis staande gen gelegen op de kleine breede plaats binnen Harlingen, worden bij Pier H K-.
kringa mr. metzelaar als huurder bewoont, dog op den 12 Maij 1778 vrij van huuringe vrij van grondpagt; hebbende een waterlossing langs de wand tusschen deese en de wed. Sijbren Jans huisingen des houdende een rooster alles volgens acte daar van ingerigt in  dat den 14 Febrij 1749 en bij deesen aan de kopers overgelever; hebben de tot naastlegers 't Portie ten Noorden en Oosten wed. Sijbren Jans ten zuidenen de Straat ten Westen;.
Voorts met actien, servituten en Gerechtigheden van ouds daar toe en aan behorende.
Aldus in Coop bekoomen van Lijsbeth Jans Persijn gesterkt met haar man Rinke Bakker, Grietie J. Persijn gesterkt met haar man Sijbe Salverda Anna Persijn gesterkt met haar man Corn." Zijtses en Poppe J. Persijn te Harlingen en Leeuwarden woonagtig als erfgenaamen van hun wijl: moeder weduwe Jan Poppes te Harlingen ijder voor 1/5 Part dus te zamen voor 4/5 Parten voor als 1e Maij en 1e Nov. 1779 telkens een geregte helfte in goed gangbaar en gemunt geld zonder brieven of landsobligatien, hoedende daar te voren 40ste penn: Consent en stuiver gelden en verdere geene uitgezonderde) kosten over deese publique verkoop gevallen onder kortinge egter van 't verlegde strijkgeld en verhoiggeld ter somma van twee en veertig Car. gld in de betaling van 't laaste termijn.
Breder de Coopbrief van den.
18 december 1777.".
Er is nog een andere versie van deze akte met ongeveer dezelfde inhoud maar zonder de namen van de echtgenoten
.

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (GR) te Harlingen op 5 jun 1763 (zo) (DTB inv. 319, Gerecht Harlingen)
met

Seerp Sipkes Ysbrandi (IJsbrandij), geb. te Harlingen circa 1737.


Seerp Sipkes Ysbrandi
Seerp Sipkes Ysbrandi (IJsbrandij), geb. te Harlingen circa 1737.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) (GR) te Harlingen op 5 jun 1763 (zo) (DTB inv. 319, Gerecht Harlingen)
met

Saske Jans Persijn (Persyn), dr. van Jan Poppes Persijn (schipper) en Fetje Bouwes Schiere, geb. te Harlingen circa 1735, ged. (ongeveer 26 jaar oud) Doopsgezind te Harlingen op 24 jan 1761 (za), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Harlingen in sep 1808.

Opmerkingen bij Saske Jans Persijn.
1) Doopsgezind lidmatenregister:.
136 Saske Jans doop op belijdenis 24 jan 1761, overleden sep 1808, dochter van Jan Poppes.
2) Saske Jan Persijn koopt blijkens een koopacte op 18 dec 1777 een huis:.
"Proclamatum.
over de kerke.
1e den 18 Januarij 1777.
2e den 25 dito.
3e den 1 Februarij 1777.
over 't Geregte.
1 den 24 Januarij 1776.
2e den 31 dito.
3 den 7 Febrij 1776.
Fita adjudicato.
Saske Jans Persijn gesterkt met haar man Seerp IJsbrandi te Harlingen B.B. en en't op de Coop van sekere huisinge en Stede com annexis staande gen gelegen op de kleine breede plaats binnen Harlingen, worden bij Pier H K-.
kringa mr. metzelaar als huurder bewoont, dog op den 12 Maij 1778 vrij van huuringe vrij van grondpagt; hebbende een waterlossing langs de wand tusschen deese en de wed. Sijbren Jans huisingen des houdende een rooster alles volgens acte daar van ingerigt in  dat den 14 Febrij 1749 en bij deesen aan de kopers overgelever; hebben de tot naastlegers 't Portie ten Noorden en Oosten wed. Sijbren Jans ten zuidenen de Straat ten Westen;.
Voorts met actien, servituten en Gerechtigheden van ouds daar toe en aan behorende.
Aldus in Coop bekoomen van Lijsbeth Jans Persijn gesterkt met haar man Rinke Bakker, Grietie J. Persijn gesterkt met haar man Sijbe Salverda Anna Persijn gesterkt met haar man Corn." Zijtses en Poppe J. Persijn te Harlingen en Leeuwarden woonagtig als erfgenaamen van hun wijl: moeder weduwe Jan Poppes te Harlingen ijder voor 1/5 Part dus te zamen voor 4/5 Parten voor als 1e Maij en 1e Nov. 1779 telkens een geregte helfte in goed gangbaar en gemunt geld zonder brieven of landsobligatien, hoedende daar te voren 40ste penn: Consent en stuiver gelden en verdere geene uitgezonderde) kosten over deese publique verkoop gevallen onder kortinge egter van 't verlegde strijkgeld en verhoiggeld ter somma van twee en veertig Car. gld in de betaling van 't laaste termijn.
Breder de Coopbrief van den.
18 december 1777.".
Er is nog een andere versie van deze akte met ongeveer dezelfde inhoud maar zonder de namen van de echtgenoten
.


Lysbeth Jans Persijn
Lysbeth Jans Persijn (Perzyn), geb. te Harlingen in 1739, Doopsgezind, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Harlingen op 15 jun 1820 (do) (BS blad 22).

Opmerkingen bij Lysbeth Jans Persijn.
1) Doopsgezind lidmatenregister:.
264 Jan Poppes genoemd 28 jan 1761 als vader van Lysbet Jans
.

tr. (ongeveer 34 jaar oud) (GR) te Harlingen op 15 aug 1773 (zo) (DTB inv. 319, Gerecht Harlingen)
met

Rinke Kornelis Bakker, geb. te Harlingen.


Rinke Kornelis Bakker
Rinke Kornelis Bakker, geb. te Harlingen.

tr. (Lysbeth Jans ongeveer 34 jaar oud) (GR) te Harlingen op 15 aug 1773 (zo) (DTB inv. 319, Gerecht Harlingen)
met

Lysbeth Jans Persijn (Perzyn), dr. van Jan Poppes Persijn (schipper) en Fetje Bouwes Schiere, geb. te Harlingen in 1739, Doopsgezind, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Harlingen op 15 jun 1820 (do) (BS blad 22).

Opmerkingen bij Lysbeth Jans Persijn.
1) Doopsgezind lidmatenregister:.
264 Jan Poppes genoemd 28 jan 1761 als vader van Lysbet Jans
.


Gauke Poppes Persijn
Gauke Poppes (Gouke) Persijn (Perzijn), geb. te Harlingen in 1791, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Franeker op 13 dec 1856 (za) (BS blad 52).

tr. (ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Menaldumadeel op 7 mei 1820 (zo) (BS akte 14)
met

Tjitske Thomas van der Meer.


Tjitske Thomas van der Meer
Tjitske Thomas van der Meer.

tr. (Gauke Poppes ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Menaldumadeel op 7 mei 1820 (zo) (BS akte 14)
met

Gauke Poppes (Gouke) Persijn (Perzijn), zn. van Poppe Jans Persijn en Sijke Goukes Hingst, geb. te Harlingen in 1791, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Franeker op 13 dec 1856 (za) (BS blad 52).


Johan Christiaan Sepp
Johan Christiaan (Jan) Sepp, kunstenaar, boekverkoper.

tr.
met

Wichertje Wichers Kruijs.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria Anna Margaretha~1790 Amsterdam