Jäger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Christina van de Wetering
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Christina van de Wetering (Weetering).

tr.
met

Justus Blankesteijn, koopman in wijnen te Utrecht.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana     


Mento Mentes
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Mento Mentes, predikant te Benschop.

tr. te Benschop op 7 sep 1750 (ma) (bron: BEN)
met

Johanna Visch, dr. van Johannes Visch (boekvercoper) en Cornelia Wachtels.


Matthijs Visch
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Matthijs (Mattheus) Visch (Vis), ovl. voor 1689.

otr. te Utrecht op 8 okt 1661 (za) (@, DTB inv.98, p.104, HUA: hij van Amerongen en zij uit 's-Gravenhaage), tr. te De Bilt, kerk.huw. (Nederd.geref.)
met

Margaretha (Margarita, Margrietje) Ditemeijer (Dietemeijer, Dittmeijer, Ditmeijer), Nederd.geref, begr. te Utrecht (Buerkerk) op 12 jun 1710 (do) (@, DTB inv.128, p.766, HUA).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1672 Utrecht †1732 Utrecht 59
David     
Johanna     
Hendrik     
Anthonia     
Josina     


Margaretha Ditemeijer
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Margaretha (Margarita, Margrietje) Ditemeijer (Dietemeijer, Dittmeijer, Ditmeijer), Nederd.geref, begr. te Utrecht (Buerkerk) op 12 jun 1710 (do) (@, DTB inv.128, p.766, HUA).

otr. te Utrecht op 8 okt 1661 (za) (@, DTB inv.98, p.104, HUA: hij van Amerongen en zij uit 's-Gravenhaage), tr. te De Bilt, kerk.huw. (Nederd.geref.)
met

Matthijs (Mattheus) Visch (Vis), ovl. voor 1689.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1672 Utrecht †1732 Utrecht 59
David     
Johanna     
Hendrik     
Anthonia     
Josina     


David Visch
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

David Visch, juwelier, meester in het Goud- en Zilversmedengilde (1701).

tr.
met

Anna Noenaard.


Anna Noenaard
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Anna Noenaard.

tr.
met

David Visch, zn. van Matthijs Visch en Margaretha Ditemeijer, juwelier, meester in het Goud- en Zilversmedengilde (1701).


Johanna Visch
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Johanna Visch.


Hendrik Visch
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Hendrik (Hendricus) Visch, rentmeester van het dolhuis te Utrecht.


Anthonia Visch
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Anthonia Visch.


Josina Visch
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Josina Visch.


Neeltie Stevens Stellingwerf
in
Kwartierstaat van Jkvr. Marion Ellen (Marion) Rappard [3]

Neeltie Stevens (Neeltjen) Stellingwerf (Stellinghwerf).

tr. (1)
met

Focke Aeuckes Cool, ovl. voor 1656.

tr. (2) te Bolsward op 20 mrt 1656 (ma) (DTB inv.141, nr.2248, AFR: hij van Utrecht, won. te Bolsward, zij wed. van Focke Aeuckes Cool, won. te Bolsward), kerk.huw. (Nederd.geref.)
met

Adam Wachtels van Hinsbergh, koopman en wenter(?), bombazijnwerker 1662, ovl. voor 1693 (was blijkens een notariële akte in de jaar niet meer in leven), tr. (Jannichjen Boudewijns ongeveer 32 jaar oud) (2) te Utrecht (in de Dom) op 8 apr 1672 (vr) (@, DTB inv.98, p.662, HUA) Jacob de Blij, sijn swager, Aeltje Raens, haer moeder, kerk.huw. (Nederd.geref.) met Jannichjen Boudewijns van Leeuwaerden. Uit dit huwelijk 3 dochters.


Jacob Johans Berger
Jacob Johans (Jacobus) Berger, geb. te Dokkum circa 1710.

Opmerkingen bij Jacob Johans Berger.
1) Zie ook de opmerkingen bij Johan Frans Berger. Volgens het Burgerboek van Dokkkum was Jacob op 9 feb 1713 ongeveer 3 jaar.


Johannis Johans Fransbergen
Johannis Johans Fransbergen (Berger), geb. te Dokkum circa dec 1712, trekschipper.

Opmerkingen bij Johannis Johans Fransbergen.
1) Johannis wordt ook genoemd in de Quotisatiekohieren 1749:.
Johannes Fransbergen, Harlingen.
Wijk: 3e Kwartier.
Omschrijving: trekschipper; reedelijk cu.
Gezin volw: 2 en kind:.
Aanslag: 14-9-0.
Verhoging: 2.
Vermogen:.
Bron: Harlingen, fol. 42.
2) Bij zijn huwelijk in 1738 wordt hij Fransbergen genoemd. Dit is tot nog toe de oudste vermelding van de naam Fransbergen!.
3) Zie ook de opmerkingen bij Johan Frans Berger. Volgens het Burgerboek van Dokkum was Johannis op 9 feb 1713 ongeveer 1 jaar
.

otr. te Harlingen op 28 dec 1738 (zo) (@: Johannis Fransbergen ende Antie Dirks beide van Harlingen koomende voor de Bruit desselfs vader Cristiaan Dirks), tr. (ongeveer 26 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Harlingen op 13 jan 1739 (di) (@: Johannis Fransbergen en Antje Dircks beijde van Harlingen sijn geproikelemert den: 28: debr 1738 den: 4: 11: Januar. 1739 den 13 dto getroud)
met

Antje (Antie) Dirks (Dircks), dr. van Christiaan Dirks.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijtske~1740 Harlingen †1793 Dokkum 53


Marten Johans Berger
Marten Johans (Martinus Frans) Berger (Berge), geb. te Dokkum circa 1714, chirurchus te Dokkum.

Opmerkingen bij Marten Johans Berger.
1) Quotisatiekohieren 1749:.
Marten Berger, Dokkum.
Wijk: Hanspoortster espel.
Omschrijving: chirurgus; goed bestaan.
Gezin volw: 3 en kind: 2.
Aanslag: 53-19-0.
Verhoging:.
Vermogen:.
Bron: Dokkum, fol. 72.
Marten blijft dus de naam Berger gebruiken. Mogelijk nog afstammelingen met deze naam?.
2) Sijke is de roepnaam (vulgo) van de katholieke doopnaam Lucia. Dit verklaart waarom vanaf ca. 1746 Sijke ineens Lucia Suurmans/Surmonts of Berger wordt genoemd bij de doop van haar dochter Joanna en als zij als doopheffer wosrdt vermeld bij dopen van kinderen van haar broer Joannis Suurmans en andere familie
.

otr. te Dokkum op 31 mei 1738 (za) (@: Marten Berger Chirurchus en Sijke Gerardus Jongedogter beijde te Doccum worden haar Huiwelijx proclamatien in Egte gegunt), tr. (ongeveer 24 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 15 jun 1738 (zo) (@: Marten Berger Chirurchus en Sike Gerardus jongedogter beijde te Dockum ten 1en den 1en Junij ten 2en den 8en ten 3en den 15en dito ook getroudt)
met

Sijke Gerardus (Sike, Seijke, Seyke, Lucia; Grades) Suurmans (Surmonts), dr. van Gerardus Surmonts en Nn, begr. te Dokkum op 12 jun 1775 (ma) (DTB inv. 181).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1739 Dokkum    
Cacilia~1740 Dokkum    
Gerardus~1742 Dokkum    
Hermana~1743 Dokkum    
Gerardus~1744 Dokkum    
Hermana~1745 Dokkum    
Joanna~1746 Dokkum    


Antje Dirks
Antje (Antie) Dirks (Dircks).

otr. te Harlingen op 28 dec 1738 (zo) (@: Johannis Fransbergen ende Antie Dirks beide van Harlingen koomende voor de Bruit desselfs vader Cristiaan Dirks), tr. (Johannis Johans ongeveer 26 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Harlingen op 13 jan 1739 (di) (@: Johannis Fransbergen en Antje Dircks beijde van Harlingen sijn geproikelemert den: 28: debr 1738 den: 4: 11: Januar. 1739 den 13 dto getroud)
met

Johannis Johans Fransbergen (Berger), zn. van Johan Frans Berger (mr. chirurgijn, 'chirurgus') en Sijtske Saskers, geb. te Dokkum circa dec 1712, trekschipper.

Opmerkingen bij Johannis Johans Fransbergen.
1) Johannis wordt ook genoemd in de Quotisatiekohieren 1749:.
Johannes Fransbergen, Harlingen.
Wijk: 3e Kwartier.
Omschrijving: trekschipper; reedelijk cu.
Gezin volw: 2 en kind:.
Aanslag: 14-9-0.
Verhoging: 2.
Vermogen:.
Bron: Harlingen, fol. 42.
2) Bij zijn huwelijk in 1738 wordt hij Fransbergen genoemd. Dit is tot nog toe de oudste vermelding van de naam Fransbergen!.
3) Zie ook de opmerkingen bij Johan Frans Berger. Volgens het Burgerboek van Dokkum was Johannis op 9 feb 1713 ongeveer 1 jaar
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijtske~1740 Harlingen †1793 Dokkum 53


Christiaan Dirks
Christiaan Dirks.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje     


Sijke Gerardus Suurmans
Sijke Gerardus (Sike, Seijke, Seyke, Lucia; Grades) Suurmans (Surmonts), begr. te Dokkum op 12 jun 1775 (ma) (DTB inv. 181).

otr. te Dokkum op 31 mei 1738 (za) (@: Marten Berger Chirurchus en Sijke Gerardus Jongedogter beijde te Doccum worden haar Huiwelijx proclamatien in Egte gegunt), tr. (Marten Johans ongeveer 24 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 15 jun 1738 (zo) (@: Marten Berger Chirurchus en Sike Gerardus jongedogter beijde te Dockum ten 1en den 1en Junij ten 2en den 8en ten 3en den 15en dito ook getroudt)
met

Marten Johans (Martinus Frans) Berger (Berge), zn. van Johan Frans Berger (mr. chirurgijn, 'chirurgus') en Sijtske Saskers, geb. te Dokkum circa 1714, chirurchus te Dokkum.

Opmerkingen bij Marten Johans Berger.
1) Quotisatiekohieren 1749:.
Marten Berger, Dokkum.
Wijk: Hanspoortster espel.
Omschrijving: chirurgus; goed bestaan.
Gezin volw: 3 en kind: 2.
Aanslag: 53-19-0.
Verhoging:.
Vermogen:.
Bron: Dokkum, fol. 72.
Marten blijft dus de naam Berger gebruiken. Mogelijk nog afstammelingen met deze naam?.
2) Sijke is de roepnaam (vulgo) van de katholieke doopnaam Lucia. Dit verklaart waarom vanaf ca. 1746 Sijke ineens Lucia Suurmans/Surmonts of Berger wordt genoemd bij de doop van haar dochter Joanna en als zij als doopheffer wosrdt vermeld bij dopen van kinderen van haar broer Joannis Suurmans en andere familie
.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1739 Dokkum    
Cacilia~1740 Dokkum    
Gerardus~1742 Dokkum    
Hermana~1743 Dokkum    
Gerardus~1744 Dokkum    
Hermana~1745 Dokkum    
Joanna~1746 Dokkum    


Gerardus Johans Berger
Gerardus Johans Berger, ged. Rooms Katholiek te Dokkum op 15 apr 1731 (zo) (@: Aprilis 8. bapt. est Gerardus filius Joannis Fransberge et Imske Geerts acath, Susc. Catharina de Bode. Opm.: acath = de moeder is niet katholiek) (getuige: (doopheffer:) Catharina de Bode).

Opmerkingen bij Gerardus Johans Berger.
Zie ook de opmerkingen bij Johan Frans Berger.


Sijger Nn
Sijger Nn.


Hij krijgt 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjitske Veenwouden †1730   
Haaije  †1750 Veenwouden  
Jitske  †1750   


Haaije Sijgers
Haaije Sijgers, huisman, rijke boer te Veenwouden, ovl. te Veenwouden op 28 jan 1750 (wo).

Opmerkingen bij Haaije Sijgers.
1) Collaterale successie Dantumadeel 1716-1805, nr. 44, 26 feb 1750, uitgave FAF/VAF, blad 31: Hij laat 600 gls na aan Claas Wijtses, huisman te Wouterswoude, als vader en voorstander over zijn vijf minderjarige kinderen, bij zijn wijlen huisvrouw Jitske Sijgers in echte verwekt, en als gelastigde van Froukje Fransbergen, huisvrouw van Tjeble Sjoeks, huisman te Bergum, allen ab intestato erfgenaam..
2) Quotisatiekohieren 1749:.
Haaye Sygers, Dantumadeel.
Plaats: Veenwouden.
Omschrijving: rijke boer.
Gezin volw: 3 en kind:.
Aanslag: 38-7-0.
Verhoging:.
Vermogen:.
Bron: Dantumadeel, fol. 116
.