Jäger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Belijtge Abrahams Kaf
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Belijtge Abrahams (Belijtgen, Belijtje, Belitje, Hilletge; Abrams) Kaf, ged. Nederd.geref. te Rotterdam op 27 apr 1638 (di) (DTB inv. 1, index 512) (getuige: Wilm Ianssen, Trijntgen Ians), begr. te Rotterdam op 1 okt 1662 (zo) (DTB inv. 44 Begraven).

otr. te Rotterdam op 10 mrt 1658 (zo), tr. (ongeveer 19 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Rotterdam op 24 mrt 1658 (zo) (DTB inv. 14, index 086: jm. won. Schiedamsedijk, jd. won. Leeuwestraat)
met

Claes Cornelisse (Cornelisz) Deuijt, begr. te Rotterdam op 25 mei 1664 (zo) (DTB inv. 44 Begraven), tr. (2) met Maritjen Servaes (Maritje Servaesd) van den Brouck. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1658 Rotterdam †1662  3
Abraham Claes~1660 Rotterdam    
Anna Claes~1662 Rotterdam 1746 Rotterdam 84


Annetje Claes
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Annetje Claes, ged. Nederd..geref. te Rotterdam op 13 aug 1658 (di) (DTB inv. 1, index 290) (getuige: Pieter Cornelisse, Stijntje Cornelis), ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor feb 1662.


Abraham Claes Duit
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Abraham Claes (Abram; Klaesse, Claasse, Claesse, Claaz) Duit (Duijdt), ged. Nederd.geref. te Rotterdam op 10 feb 1660 (di) (DTB inv. 1, index 290) (getuige: Abram Willemse, Ariaentje Mousijn, Marijtje Andries).

otr. te Rotterdam op 18 aug 1686 (zo), tr. (ongeveer 26 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Rotterdam op 3 sep 1686 (di) (DTB inv. 14, index 078: jm. en jd. won. beide Botersloot)
met

Ariaantie Jans (Ari(j)aentie, Arijaentgen, Ariaentje) Vis.


Ariaantie Jans Vis
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Ariaantie Jans (Ari(j)aentie, Arijaentgen, Ariaentje) Vis.

otr. te Rotterdam op 18 aug 1686 (zo), tr. (Abraham Claes ongeveer 26 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Rotterdam op 3 sep 1686 (di) (DTB inv. 14, index 078: jm. en jd. won. beide Botersloot)
met

Abraham Claes (Abram; Klaesse, Claasse, Claesse, Claaz) Duit (Duijdt), zn. van Claes Cornelisse Deuijt en Belijtge Abrahams Kaf, ged. Nederd.geref. te Rotterdam op 10 feb 1660 (di) (DTB inv. 1, index 290) (getuige: Abram Willemse, Ariaentje Mousijn, Marijtje Andries).


Abraham Willemsen
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Abraham (Abram) Willemsen (Willemse).

otr. te Rotterdam op 10 mei 1637 (zo), tr. (Nederd. Geref.) te Rotterdam op 1 jun 1637 (ma) (DTB inv. 14)
met

Ariaentie Mosis (Moeses, Mousijn).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belijtge Abrahams~1638 Rotterdam 1662 Rotterdam 24


Ariaentie Mosis
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Ariaentie Mosis (Moeses, Mousijn).

otr. te Rotterdam op 10 mei 1637 (zo), tr. (Nederd. Geref.) te Rotterdam op 1 jun 1637 (ma) (DTB inv. 14)
met

Abraham (Abram) Willemsen (Willemse).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belijtge Abrahams~1638 Rotterdam 1662 Rotterdam 24


Jacob van den Bergh
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Jacob van den Bergh.

Opmerkingen bij Jacob van den Bergh.
De vrouw van Jacob zou Maeijcken kunnen heten omdat 1e kind van Willem, een dochter, Maeijcken genoemd wordt (DTB inv. 1, index 202). Een van de doopgetuigen is Maeijcken Hendrickx maar of dit de vrouw van Jacob is kon nog niet worden bevestigd.

tr.
met

Nn Nn.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck Jacobse  1736 Rotterdam  
Willem Jacobs     


Nn Nn
Nn Nn.

tr.
met

Jacob van den Bergh.

Opmerkingen bij Jacob van den Bergh.
De vrouw van Jacob zou Maeijcken kunnen heten omdat 1e kind van Willem, een dochter, Maeijcken genoemd wordt (DTB inv. 1, index 202). Een van de doopgetuigen is Maeijcken Hendrickx maar of dit de vrouw van Jacob is kon nog niet worden bevestigd.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck Jacobse  1736 Rotterdam  
Willem Jacobs     


Willem Jacobs van den Bergh
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Willem Jacobs (Jacobse) van den Bergh.

otr. te Rotterdam op 1 mrt 1682 (zo), tr. (Nederd. Geref.) te Rotterdam op 19 mrt 1682 (do) (DTB inv. 14, index 012: jm. won. Oostende, jd. won. bij De Delfsepoort)
met

Annetje Abrahams (Annetie Abrams) Groenevelts (Groenevelt).


Annetje Abrahams Groenevelts
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Annetje Abrahams (Annetie Abrams) Groenevelts (Groenevelt).

otr. te Rotterdam op 1 mrt 1682 (zo), tr. (Nederd. Geref.) te Rotterdam op 19 mrt 1682 (do) (DTB inv. 14, index 012: jm. won. Oostende, jd. won. bij De Delfsepoort)
met

Willem Jacobs (Jacobse) van den Bergh, zn. van Jacob van den Bergh en Nn Nn.


Maritjen Servaes van den Brouck
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Maritjen Servaes (Maritje Servaesd) van den Brouck.

otr. te Rotterdam op 13 mei 1663 (zo) (DTB inv. 14, index 033: weduwnaar won. Lombertstraat, jd. won. Keijsersgracht), tr. (Nederd. Geref.)
met

Claes Cornelisse (Cornelisz) Deuijt, begr. te Rotterdam op 25 mei 1664 (zo) (DTB inv. 44 Begraven), tr. (1) met Belijtge Abrahams (Belijtgen, Belijtje, Belitje, Hilletge; Abrams) Kaf. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Gerrit van Droffelaar
Gerrit van Droffelaar, ovl. te 's-Gravenhage op 22 mei 1986 (do).

tr.
met

Maria (Marie) Wijnhoff, dr. van Johannes Cornelis Wijnhoff en Arina Heiltje van Dis, geb. op 16 apr 1907 (di), ovl. (85 jaar oud) te Leidschendam op 15 dec 1992 (di).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marina     
Gerrie     


Cornelia Maria Prins
Cornelia Maria (Cor) Prins, geb. op 21 mei 1909 (vr), begr. in 1961.

tr. (beiden 20 jaar oud) op 17 okt 1929 (do)
met

Arie (Harrie) Wijnhoff, zn. van Johannes Cornelis Wijnhoff en Arina Heiltje van Dis, geb. te Zevenbergen op 13 jun 1909 (zo), ovl. (57 jaar oud) te Breda op 25 nov 1966 (vr), begr. te Terheijden, tr. (2) met Helena Tona (Lenie) Korteknie. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Bertie*1945 Terheijden †1946 Terheijden 0


Neeke Jans Bakker
in
Kwartierstaat van Tjebbe Jäger [2]

Neeke Jans Bakker, geb. te Oosterend op 7 feb 1810 (wo), ged. Nederd..geref. te Hoorn op 4 mrt 1810 (zo) (DTB inv. 691) (getuige: de vader, Neeke Willems).


Cornelis Sydses
Cornelis Sydses (Zijtses), mr. gortmaker.

otr. te Leeuwarden op 4 jan 1771 (vr) (DTB nr. 996: hij van Leeuwarden, zij van Harlingen; hij is mr. gortmaker), tr. (Anna Jans 36 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Leeuwarden (Galileeër kerk) op 20 jan 1771 (zo) (DTB nr. 996: hij van Leeuwarden, zij van Harlingen; gehuwd in de Galileeër kerk)
met

Anna Jans (Antje, Antie) Persijn (Persyn), dr. van Jan Poppes Persijn (schipper) en Fetje Bouwes Schiere, geb. te Harlingen op 23 feb 1734 (di) (PHR), Doopsgezind, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1775 (PHR), tr. (1) met Broer Goukes Hingst, zn. van Gouke Sibrands Hingst (oprichter en lid firma Gouke Sybrands Hingst & Zoon, fabrikanten van bont en broekestreept) en Trijntie Broers. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Opmerkingen bij Anna Jans Persijn.
1) Doopsgezind lidmatenregister:.
242 Jan Poppes 24 jan 1761 als vader van Antje Jans
.


Martynus Hylkema
Martynus (Martin) Hylkema, geb. te Opsterland op 18 aug 1881 (do) (BS akte A274).


Gerrit Hielkema
Gerrit Hielkema, geb. te Schoterland op 19 aug 1877 (zo) (BS akte A288), ovl. (63 jaar oud) te Amersfoort op 25 aug 1940 (zo) (BS akte 445).

tr. (24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Schoterland op 26 dec 1901 (do) (BS akte 123)
met

Tietje Hielkema, ovl. voor 1940.


Tietje Hielkema
Tietje Hielkema, ovl. voor 1940.

tr. (Gerrit 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Schoterland op 26 dec 1901 (do) (BS akte 123)
met

Gerrit Hielkema, zn. van Gauke Gerrits Hylkema en Klaaske Hendriks Holtrop, geb. te Schoterland op 19 aug 1877 (zo) (BS akte A288), ovl. (63 jaar oud) te Amersfoort op 25 aug 1940 (zo) (BS akte 445).


Jan Hylkema
Jan Hylkema, geb. te Opsterland op 18 apr 1883 (wo) (BS akte A127), ovl. (1 jaar oud) te Opsterland op 3 mei 1884 (za) (BS akte A110).


Hendrik Hylkema
Hendrik Hylkema, geb. te Schoterland op 25 jul 1879 (vr) (BS akte A261).