Jäger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Maria von Raczeck
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Maria von Raczeck (JRS: Rasceck).

tr.
met

Richard von Maubeuge, Herr auf Deutsch-Wette unf Camerau.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Irma*1882 Ziegenhals [Opole, Poland] †1962 Gorinchem 80


Willem Louis Frederik Christiaan van Rappard
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Willem Louis Frederik Christiaan ridder van Rappard (11-1407), geb. te Oosterbeek op 19 dec 1902 (vr), directeur kantoor Nijmegen Rotterdamsche Bankvereeniging, ovl. (41 jaar oud) te Nijmegen op 7 sep 1944 (do).

 • Vader:
  Mr. Anthon Gerrit Aemile ridder van Rappard (11-1313; R.N.L, C.O.N), zn. van Mr. Hendrik Anthon ridder van Rappard (jur. dr. Utrecht 1847, advocaat te Arnhem 1847-1852, substituut-officier van justitie te Tiel) en Jkvr. Isabelle Judith Jeanne Hovy, geb. te Arnhem op 30 aug 1871 (wo), jur. dr. Utrecht 1896, advocaat en procureur te Oosterbeek 1896-1905, kantonrechter-plv. te (Wageningen 1898-1905, griffier kantongerecht te Purmerend 1905-1910, rechter 1910-1927 en president 1927-1934 arrondissementsrechtbank te Tiel, lid gemeenteraad van Renkum en Purmerend, lid Tweede Kamer 1918-1935 en Eerste Kamer 1935-1946 der Staten-Generaal, lid Prov. Staten van Gelderland 1931-1935, lid Hoge Raad van Arbeid 1920-, voorzitter Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw 1910-(1935), voorzitter Ned. Landbouwhandelskamer), ovl. (74 jaar oud) te Worth-Rheden op 24 mei 1946 (vr), tr. (resp. 29 en 18 jaar oud) te Deutsch-Wette [Opole, Poland] (Silezië) op 17 jan 1901 (do).
 

tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 4 apr 1936 (za), (gesch. te 's-Gravenhage op 15 jul 1944 (za))
met

Annie Boeye, dr. van Daniel Abraham Marinus Quirinus Boeye en Annie Gerarda Kooiman, geb. te Soekaboemi [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] (Préanger Regentschappen) op 26 mei 1909 (wo), ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 8 jun 1993 (di), tr. (36 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 28 nov 1945 (wo) met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen.
Opmerkingen bij Willem Louis Frederik Christiaan van Rappard en Annie Boeye
JRS: scheiding op 6 jul 1944 te Arnhem
.


Annie Boeye
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Annie Boeye, geb. te Soekaboemi [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] (Préanger Regentschappen) op 26 mei 1909 (wo), ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 8 jun 1993 (di).

tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 4 apr 1936 (za), (gesch. te 's-Gravenhage op 15 jul 1944 (za))
met

Willem Louis Frederik Christiaan ridder van Rappard (11-1407), zn. van Mr. Anthon Gerrit Aemile ridder van Rappard (jur. dr. Utrecht 1896, advocaat en procureur te Oosterbeek 1896-1905, kantonrechter-plv. te) en Irma von Maubeuge (beeldhouwster), geb. te Oosterbeek op 19 dec 1902 (vr), directeur kantoor Nijmegen Rotterdamsche Bankvereeniging, ovl. (41 jaar oud) te Nijmegen op 7 sep 1944 (do).
Opmerkingen bij Willem Louis Frederik Christiaan van Rappard en Annie Boeye
JRS: scheiding op 6 jul 1944 te Arnhem
.

tr. (36 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 28 nov 1945 (wo)
met

Afgeschermd .


Daniel Abraham Marinus Quirinus Boeye
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Daniel Abraham Marinus Quirinus Boeye.

tr.
met

Annie Gerarda Kooiman (JRS: Kooyman).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annie*1909 Soekaboemi [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] †1993 's-Gravenhage 84


Annie Gerarda Kooiman
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Annie Gerarda Kooiman (JRS: Kooyman).

tr.
met

Daniel Abraham Marinus Quirinus Boeye.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annie*1909 Soekaboemi [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] †1993 's-Gravenhage 84


Jaqueline Marie Cécile van Rappard
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Jkvr. Jaqueline Marie Cécile van Rappard (11-1408), geb. te Oosterbeek op 13 mrt 1905 (ma), ovl. (5 maanden oud) te Katwijk aan Zee op 25 aug 1905 (vr).

 • Vader:
  Mr. Anthon Gerrit Aemile ridder van Rappard (11-1313; R.N.L., C.O.N), zn. van Mr. Hendrik Anthon ridder van Rappard (jur. dr. Utrecht 1847, advocaat te Arnhem 1847-1852, substituut-officier van justitie te Tiel) en Jkvr. Isabelle Judith Jeanne Hovy, geb. te Arnhem op 30 aug 1871 (wo), jur. dr. Utrecht 1896, advocaat en procureur te Oosterbeek 1896-1905, kantonrechter-plv. te (Wageningen 1898-1905, griffier kantongerecht te Purmerend 1905-1910, rechter 1910-1927 en president 1927-1934 arrondissementsrechtbank te Tiel, lid gemeenteraad van Renkum en Purmerend, lid Tweede Kamer 1918-1935 en Eerste Kamer 1935-1946 der Staten-Generaal, lid Prov. Staten van Gelderland 1931-1935, lid Hoge Raad van Arbeid 1920-, voorzitter Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw 1910-(1935), voorzitter Ned. Landbouwhandelskamer), ovl. (74 jaar oud) te Worth-Rheden op 24 mei 1946 (vr), tr. (resp. 29 en 18 jaar oud) te Deutsch-Wette [Opole, Poland] (Silezië) op 17 jan 1901 (do).
 


Louis Rudolph Jules van Rappard
 
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Mr. Louis Rudolph Jules (Rolly) ridder van Rappard (11-1409), geb. te Overveen op 15 jul 1906 (zo) (JRS; NAB; FA, NGV), jur. dr. Utrecht 1931, advocaat en procureur te Nijmegen 1931-1932, burgemeester van Zoelen 1932- (1939 en Gorinchem 1939-1943, 1945-1971, lid gemeenteraad ald. 1978-1986, slotvoogd van Loevestein, mede-oprichter en voorzitter Apimondia, commandeur D.O), ovl. (87 jaar oud) te Leusden op 5 jan 1994 (wo) (JRS; NAB; FA, NGV), begr. te Gorinchem (Oude Algemene Begraafplaats) op 8 jan 1994 (za) (¶, OBP; FA, NGV).


Opmerkingen bij Mr. Louis Rudolph Jules (Rolly) ridder van Rappard.
1) JRS: Boeken en geschriften:.
- Bijenteelt en Bezetting. Gorinchem 1946;.
- met P.C. Faber, Particulier Initiatief en de Overheid. Referaten gehouden op 27 juni 1952 te Rotterdam. 's-Gravenhage 1952, Stichting voor maatschappelijk werk in Zuid-Holland;.
- met Jan Willem Noteboom, Samenwerking van overheid en particulieren. Prae-adviezen. Haarlem 1953, Geschriften van de Vereniging voor administratief recht, 26;.
- met Pierre Jansen, Polemiek, Gorinchem 1964/65;.
- Grenzen van overheidsbemoeiing bij kunst en cultuur. Schriftelijke overpeinzing naar aanleiding van een te houden voordracht in het kader van een studium generale van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam op dinsdag 30 maart 1965. Gorinchem 1965;.
- Oranje in het hart en niemands knecht. Verspreide redevoeringen en beschouwingen over de Nederlandse monarchie en het Oranjehuis. Gorinchem 1968;.
- Nieuwjaarsrede gehouden in de vergadering van de gemeenteraad van Gorinchem op 31 januari 1969. Gorinchem 1969;.
- Een poging tot christelijke getuigenis (Inleiding naar aanleiding van het onderwerp: "Het christelijke denken en beleven in de moderne tijd", aan de orde gesteld door de actiegroep "Canon" in een bijeenkomst van 8 oktober 1970, gehouden te Gorinchem). Gorinchem 1970;.
- Hoe was het ook weer. Meppel Boom-pers 1979. 2 delen
.

 • Vader:
  Mr. Anthon Gerrit Aemile ridder van Rappard (11-1313; R.N.L, C.O.N), zn. van Mr. Hendrik Anthon ridder van Rappard (jur. dr. Utrecht 1847, advocaat te Arnhem 1847-1852, substituut-officier van justitie te Tiel) en Jkvr. Isabelle Judith Jeanne Hovy, geb. te Arnhem op 30 aug 1871 (wo), jur. dr. Utrecht 1896, advocaat en procureur te Oosterbeek 1896-1905, kantonrechter-plv. te (Wageningen 1898-1905, griffier kantongerecht te Purmerend 1905-1910, rechter 1910-1927 en president 1927-1934 arrondissementsrechtbank te Tiel, lid gemeenteraad van Renkum en Purmerend, lid Tweede Kamer 1918-1935 en Eerste Kamer 1935-1946 der Staten-Generaal, lid Prov. Staten van Gelderland 1931-1935, lid Hoge Raad van Arbeid 1920-, voorzitter Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw 1910-(1935), voorzitter Ned. Landbouwhandelskamer), ovl. (74 jaar oud) te Worth-Rheden op 24 mei 1946 (vr), tr. (resp. 29 en 18 jaar oud) te Deutsch-Wette [Opole, Poland] (Silezië) op 17 jan 1901 (do).
 

tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26 okt 1933 (do)
met

Elisabeth barones van Hardenbroek van Lockhorst, dr. van Reynoud Adolph baron van Hardenbroek van Lockhorst (heer van Hardenbroek) en Jkvr. Johanna Isabelle Röell, geb. te 's-Gravenhage op 31 mrt 1909 (wo) (JRS; NAB; OFB), hofdame van Prinses Juliana, ovl. (91 jaar oud) te Leusden op 25 nov 2000 (za) (JRS; NAB; FA, NGV; +, OFB), begr. te Gorinchem (Oude Algemene Begraafplaats) (¶, OBP; OFB; FA, NGV: in besloten kring).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Iodocus Wilhelmus (Joost)*1942 Gorinchem †1995 Laren 52
Afgeschermd     


Elisabeth van Hardenbroek van Lockhorst
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Elisabeth barones van Hardenbroek van Lockhorst, geb. te 's-Gravenhage op 31 mrt 1909 (wo) (JRS; NAB; OFB), hofdame van Prinses Juliana, ovl. (91 jaar oud) te Leusden op 25 nov 2000 (za) (JRS; NAB; FA, NGV; +, OFB), begr. te Gorinchem (Oude Algemene Begraafplaats) (¶, OBP; OFB; FA, NGV: in besloten kring).

tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26 okt 1933 (do)
met

Mr. Louis Rudolph Jules (Rolly) ridder van Rappard (11-1409), zn. van Mr. Anthon Gerrit Aemile ridder van Rappard (jur. dr. Utrecht 1896, advocaat en procureur te Oosterbeek 1896-1905, kantonrechter-plv. te) en Irma von Maubeuge (beeldhouwster), geb. te Overveen op 15 jul 1906 (zo) (JRS; NAB; FA, NGV), jur. dr. Utrecht 1931, advocaat en procureur te Nijmegen 1931-1932, burgemeester van Zoelen 1932- (1939 en Gorinchem 1939-1943, 1945-1971, lid gemeenteraad ald. 1978-1986, slotvoogd van Loevestein, mede-oprichter en voorzitter Apimondia, commandeur D.O), ovl. (87 jaar oud) te Leusden op 5 jan 1994 (wo) (JRS; NAB; FA, NGV), begr. te Gorinchem (Oude Algemene Begraafplaats) op 8 jan 1994 (za) (¶, OBP; FA, NGV).

 


Opmerkingen bij Mr. Louis Rudolph Jules (Rolly) ridder van Rappard.
1) JRS: Boeken en geschriften:.
- Bijenteelt en Bezetting. Gorinchem 1946;.
- met P.C. Faber, Particulier Initiatief en de Overheid. Referaten gehouden op 27 juni 1952 te Rotterdam. 's-Gravenhage 1952, Stichting voor maatschappelijk werk in Zuid-Holland;.
- met Jan Willem Noteboom, Samenwerking van overheid en particulieren. Prae-adviezen. Haarlem 1953, Geschriften van de Vereniging voor administratief recht, 26;.
- met Pierre Jansen, Polemiek, Gorinchem 1964/65;.
- Grenzen van overheidsbemoeiing bij kunst en cultuur. Schriftelijke overpeinzing naar aanleiding van een te houden voordracht in het kader van een studium generale van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam op dinsdag 30 maart 1965. Gorinchem 1965;.
- Oranje in het hart en niemands knecht. Verspreide redevoeringen en beschouwingen over de Nederlandse monarchie en het Oranjehuis. Gorinchem 1968;.
- Nieuwjaarsrede gehouden in de vergadering van de gemeenteraad van Gorinchem op 31 januari 1969. Gorinchem 1969;.
- Een poging tot christelijke getuigenis (Inleiding naar aanleiding van het onderwerp: "Het christelijke denken en beleven in de moderne tijd", aan de orde gesteld door de actiegroep "Canon" in een bijeenkomst van 8 oktober 1970, gehouden te Gorinchem). Gorinchem 1970;.
- Hoe was het ook weer. Meppel Boom-pers 1979. 2 delen
.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Iodocus Wilhelmus (Joost)*1942 Gorinchem †1995 Laren 52
Afgeschermd     


Reynoud Adolph van Hardenbroek van Lockhorst
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Reynoud Adolph baron van Hardenbroek van Lockhorst, heer van Hardenbroek.

tr.
met

Jkvr. Johanna Isabelle Röell.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1909 's-Gravenhage †2000 Leusden 91


Johanna Isabelle Röell
in
Genealogie van Johann Bodo Rappard [2751].

Jkvr. Johanna Isabelle Röell.

tr.
met

Reynoud Adolph baron van Hardenbroek van Lockhorst, heer van Hardenbroek.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1909 's-Gravenhage †2000 Leusden 91


Afgeschermd
Afgeschermd .

 • Vader:
  Mr. Louis Rudolph Jules (Rolly) ridder van Rappard (11-1409), zn. van Mr. Anthon Gerrit Aemile ridder van Rappard (jur. dr. Utrecht 1896, advocaat en procureur te Oosterbeek 1896-1905, kantonrechter-plv. te) en Irma von Maubeuge (beeldhouwster), geb. te Overveen op 15 jul 1906 (zo) (JRS; NAB; FA, NGV), jur. dr. Utrecht 1931, advocaat en procureur te Nijmegen 1931-1932, burgemeester van Zoelen 1932- (1939 en Gorinchem 1939-1943, 1945-1971, lid gemeenteraad ald. 1978-1986, slotvoogd van Loevestein, mede-oprichter en voorzitter Apimondia, commandeur D.O), ovl. (87 jaar oud) te Leusden op 5 jan 1994 (wo) (JRS; NAB; FA, NGV), begr. te Gorinchem (Oude Algemene Begraafplaats) op 8 jan 1994 (za) (¶, OBP; FA, NGV), tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26 okt 1933 (do).
 


Afgeschermd
Afgeschermd .


Alfred Ernest Reinier Arnold
Alfred Ernest Reinier Arnold.

tr.
met

Muriel Ada Elisabeth Udink ten Cate.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     


Muriel Ada Elisabeth Udink ten Cate
Muriel Ada Elisabeth Udink ten Cate.

tr.
met

Alfred Ernest Reinier Arnold.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .