Jδger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Trijntje Willems
Trijntje Willems, geb. te Bergum.

tr. (Nederd. Geref.) te Veenwouden op 2 jun 1715 (zo)
met

Libbe Deddes, geb. te Veenwouden.
Opmerkingen bij Libbe Deddes en Trijntje Willems
Er waren 4 kinderen, waarvan Gepke het 3e was
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gepke~1726 Veenwouden    


Jacob Minnes Cuperus
Jacob Minnes Cuperus, ged. Nederd.geref. te Boxum op 3 apr 1775 (ma), huisman, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Boxum op 16 aug 1851 (za).

tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Menaldum op 13 jun 1819 (zo)
met

Tietje Pieters Hofstra, dr. van Pieter Andries Hofstra (meester bakker) en Trijntje Haijes Miedema, ged. Nederd.geref. te Boxum op 18 okt 1798 (do), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Boxum op 14 apr 1881 (do).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoerdtje Jacobs*1823 Boksum †1874 Huizum 50


Tietje Pieters Hofstra
Tietje Pieters Hofstra, ged. Nederd.geref. te Boxum op 18 okt 1798 (do), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Boxum op 14 apr 1881 (do).

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Menaldum op 13 jun 1819 (zo)
met

Jacob Minnes Cuperus, zn. van Minne Jacobs Cuperus (huisman) en Trijntje Sijbes Cuperus, ged. Nederd.geref. te Boxum op 3 apr 1775 (ma), huisman, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Boxum op 16 aug 1851 (za).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoerdtje Jacobs*1823 Boksum †1874 Huizum 50


Minne Jacobs Cuperus
Minne Jacobs Cuperus, geb. te Marssum in mrt 1751, huisman, ovl. (80 jaar oud) te Boxum op 5 jun 1831 (zo).

tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Marssum op 30 mei 1773 (zo)
met

Trijntje Sijbes Cuperus, dr. van Sijbe Sjoerds Cuperus* (huisman te Boxum) en Trijntje Andeles Cuperus, geb. te Boxum circa 1753, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Deinum op 29 mei 1817 (do).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob Minnes~1775 Boxum †1851 Boxum 76


Trijntje Sijbes Cuperus
Trijntje Sijbes Cuperus, geb. te Boxum circa 1753, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Deinum op 29 mei 1817 (do).

tr. (resp. ongeveer 20 en 22 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Marssum op 30 mei 1773 (zo)
met

Minne Jacobs Cuperus, zn. van Jacob Palses Blinkstra (huisman te Boxum) en Berber Minnes Cuperus, geb. te Marssum in mrt 1751, huisman, ovl. (80 jaar oud) te Boxum op 5 jun 1831 (zo).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob Minnes~1775 Boxum †1851 Boxum 76


Pieter Andries Hofstra
Pieter Andries Hofstra, ged. Nederd.geref. te Boxum op 6 mrt 1773 (za), meester bakker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Boxum op 22 sep 1846 (di).

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Boxum op 3 nov 1793 (zo)
met

Trijntje Haijes Miedema, dr. van Haije Pieters Miedema (huisman te Miedum) en Tietje Oeges, ged. Nederd.geref. te Miedum op 28 jul 1771 (zo), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Boxum op 10 mei 1853 (di).
Opmerkingen bij Pieter Andries Hofstra en Trijntje Haijes Miedema
Er waren 7 kinderen, waarvan Tietje het 3e was
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tietje Pieters~1798 Boxum †1881 Boxum 82


Trijntje Haijes Miedema
Trijntje Haijes Miedema, ged. Nederd.geref. te Miedum op 28 jul 1771 (zo), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Boxum op 10 mei 1853 (di).

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Boxum op 3 nov 1793 (zo)
met

Pieter Andries Hofstra, zn. van Andries Keimpes Hofstra (meester bakker te Boxum) en Trijntje Pieters, ged. Nederd.geref. te Boxum op 6 mrt 1773 (za), meester bakker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Boxum op 22 sep 1846 (di).
Opmerkingen bij Pieter Andries Hofstra en Trijntje Haijes Miedema
Er waren 7 kinderen, waarvan Tietje het 3e was
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tietje Pieters~1798 Boxum †1881 Boxum 82


Jacob Palses Blinkstra
Jacob Palses (Pals, Paalses, Paeles) Blinkstra, geb. circa 1723 (LDS), huisman te Boxum, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Marssum in 1772, begr. te Marssum op 3 jan 1773 (zo) (LDS).

otr. (resp. ongeveer 26 en 21 jaar oud) (1) te Boxum (Boksum-Blessum) op 17 mei 1749 (za) (DTB inv. 505: gehuwd te Boksum, zijn vader is Paals Baukes, haar curatoren zijn Cornelis Jacobs en Jan Aelses Distelsma), tr. (Nederd. Geref.) te Boxum
met

Berber Minnes Cuperus, dr. van Minne Klazes Cuperus (huisman, boer te Deinum, tevens doopsgezind leraar (predikant) te Blessum (1723)) en Trijntje Johannes, geb. te Deinum op 20 mrt 1728 (za) (LDS), ovl. (25 jaar oud) te Marssum in okt 1753 (LDS).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Minne Jacobs*1751 Marssum †1831 Boxum 80

tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 32 jaar oud) (2) (Nederd. Geref.) te Marssum op 23 mei 1756 (zo) (DTB inv. 516)
met

Gertje (Geertje) Andries (Andrijs), geb. te Deinum in 1724 (LDS), ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Marssum op 31 aug 1814 (wo) (BS blad 8), begr. te Marssum op 7 sep 1814 (wo) (LDS).


Berber Minnes Cuperus
Berber Minnes Cuperus, geb. te Deinum op 20 mrt 1728 (za) (LDS), ovl. (25 jaar oud) te Marssum in okt 1753 (LDS).

otr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Boxum (Boksum-Blessum) op 17 mei 1749 (za) (DTB inv. 505: gehuwd te Boksum, zijn vader is Paals Baukes, haar curatoren zijn Cornelis Jacobs en Jan Aelses Distelsma), tr. (Nederd. Geref.) te Boxum
met

Jacob Palses (Pals, Paalses, Paeles) Blinkstra, zn. van Pals Baukes Blinksma (huisman te Boxum) en Wopkje Jacobs, geb. circa 1723 (LDS), huisman te Boxum, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Marssum in 1772, begr. te Marssum op 3 jan 1773 (zo) (LDS), tr. (2) met Gertje (Geertje) Andries (Andrijs). Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Minne Jacobs*1751 Marssum †1831 Boxum 80


Gertje Andries
Gertje (Geertje) Andries (Andrijs), geb. te Deinum in 1724 (LDS), ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Marssum op 31 aug 1814 (wo) (BS blad 8), begr. te Marssum op 7 sep 1814 (wo) (LDS).

tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Marssum op 23 mei 1756 (zo) (DTB inv. 516)
met

Jacob Palses (Pals, Paalses, Paeles) Blinkstra, zn. van Pals Baukes Blinksma (huisman te Boxum) en Wopkje Jacobs, geb. circa 1723 (LDS), huisman te Boxum, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Marssum in 1772, begr. te Marssum op 3 jan 1773 (zo) (LDS), tr. (1) met Berber Minnes Cuperus, dr. van Minne Klazes Cuperus (huisman, boer te Deinum, tevens doopsgezind leraar (predikant) te Blessum (1723)) en Trijntje Johannes. Uit dit huwelijk een zoon.


Sijbe Sjoerds Cuperus*
Sijbe Sjoerds Cuperus*, huisman te Boxum, ovl. te Boxum circa 1799.

tr. (1) (Nederd. Geref.) te Boxum in mei 1752
met

Trijntje Andeles Cuperus, dr. van Andele Klazes Cuperus (huisman te Deinum) en Antje Scheltes, ovl. te Boxum voor 1755.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Sijbes*1753 Boxum †1817 Deinum 64

tr. (2) (Nederd. Geref.) te Boxum op 22 apr 1758 (za)
met

Pietje Rinnerts.


Trijntje Andeles Cuperus
Trijntje Andeles Cuperus, ovl. te Boxum voor 1755.

tr. (Nederd. Geref.) te Boxum in mei 1752
met

Sijbe Sjoerds Cuperus*, zn. van Sjoerd Sijbes Cuperus* (huisman te Boxum) en Rinnertje Jacobs, huisman te Boxum, ovl. te Boxum circa 1799, tr. (2) met Pietje Rinnerts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Sijbes*1753 Boxum †1817 Deinum 64


Pietje Rinnerts
Pietje Rinnerts.

tr. (Nederd. Geref.) te Boxum op 22 apr 1758 (za)
met

Sijbe Sjoerds Cuperus*, zn. van Sjoerd Sijbes Cuperus* (huisman te Boxum) en Rinnertje Jacobs, huisman te Boxum, ovl. te Boxum circa 1799, tr. (1) met Trijntje Andeles Cuperus, dr. van Andele Klazes Cuperus (huisman te Deinum) en Antje Scheltes. Uit dit huwelijk een dochter.


Andries Keimpes Hofstra
Andries Keimpes Hofstra, ged. Nederd.geref. te Marssum op 30 aug 1744 (zo), meester bakker te Boxum, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Boxum op 21 jan 1812 (di).

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Boxum op 17 mei 1772 (zo)
met

Trijntje Pieters, dr. van Pieter Hendriks (meester bakker te Boxum) en Lijsbeth Simons, ged. Nederd.geref. te Boxum op 3 jun 1748 (ma), ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Boxum op 27 apr 1776 (za).
Opmerkingen bij Andries Keimpes Hofstra en Trijntje Pieters
Hun zoon Pieter was het 1e van 2 kinderen
.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Andries~1773 Boxum †1846 Boxum 73


Trijntje Pieters
Trijntje Pieters, ged. Nederd.geref. te Boxum op 3 jun 1748 (ma), ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Boxum op 27 apr 1776 (za).

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Boxum op 17 mei 1772 (zo)
met

Andries Keimpes Hofstra, zn. van Keimpe Andries Hofstra* en Stijntje Jacobs, ged. Nederd.geref. te Marssum op 30 aug 1744 (zo), meester bakker te Boxum, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Boxum op 21 jan 1812 (di).
Opmerkingen bij Andries Keimpes Hofstra en Trijntje Pieters
Hun zoon Pieter was het 1e van 2 kinderen
.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Andries~1773 Boxum †1846 Boxum 73


Haije Pieters Miedema
Haije Pieters Miedema, geb. te Miedum circa 1733, huisman te Miedum, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Boxum op 13 jan 1812 (ma).

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Lekkum op 22 apr 1759 (zo)
met

Tietje Oeges, dr. van Oege Sijdzes (huisman te Jelsum) en Grietje Hessels, ged. te Jelsum op 6 okt 1737 (zo).
Opmerkingen bij Haije Pieters Miedema en Tietje Oeges
Hun dochter Trijntje was het 6e van 7 kinderen
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Haijes~1771 Miedum †1853 Boxum 81


Tietje Oeges
Tietje Oeges, ged. te Jelsum op 6 okt 1737 (zo).

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Lekkum op 22 apr 1759 (zo)
met

Haije Pieters Miedema, zn. van Pieter Haijes Miedema* (huisman te Miedum) en Tietje Gosses, geb. te Miedum circa 1733, huisman te Miedum, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Boxum op 13 jan 1812 (ma).
Opmerkingen bij Haije Pieters Miedema en Tietje Oeges
Hun dochter Trijntje was het 6e van 7 kinderen
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Haijes~1771 Miedum †1853 Boxum 81


Pals Baukes Blinksma
Pals Baukes (Paals, Paulus) Blinksma (LDS), geb. te Poppingawier circa 1692 (LDS), huisman te Boxum, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Boxum in 1762 (LDS).

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1720
met

Wopkje Jacobs, dr. van Jacob Martens en Jissel Sjoerds, geb. te Boxum circa 1695 (LDS: 1695/1700), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Deinum in 1771 (LDS).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob Palses*1723  †1772 Marssum 49


Wopkje Jacobs
Wopkje Jacobs, geb. te Boxum circa 1695 (LDS: 1695/1700), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Deinum in 1771 (LDS).

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1720
met

Pals Baukes (Paals, Paulus) Blinksma (LDS), zn. van Baucke Jenckes Blinksma en Dieuke Palses, geb. te Poppingawier circa 1692 (LDS), huisman te Boxum, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Boxum in 1762 (LDS).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob Palses*1723  †1772 Marssum 49


Minne Klazes Cuperus
Minne Klazes (Claas, Classen, Clasen) Cuperus, geb. te Deinum (op 't Nieuwland) in mei 1697, huisman, boer te Deinum, tevens doopsgezind leraar (predikant) te Blessum (1723) (was ook ontvanger belastingen (1732) te Deinum en kerkvoogd aldaar (1732)), ovl. (38 jaar oud) te Deinum op 23 mrt 1736 (vr), begr. te Deinum op 30 mrt 1736 (vr).

tr. (resp. 22 en ongeveer 19 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Deinum op 6 aug 1719 (zo) (DTB inv. 509)
met

Trijntje Johannes (Johannis, Joannes), dr. van Joannes Harmen en Sytske Sjoerds, geb. te Goiinga (bij Sneek) in 1700, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Deinum op 11 sep 1739 (vr).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zytske Minnes*1720 Menaldum    
Sytske Minnes*1722 Menaldum    
Joannes*1725 Berlikum †1777 Utrecht 52
Berber Minnes*1728 Deinum †1753 Marssum 25
Mentje Minnes*1736 Deinum