Jäger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Aaltje Liebbes Wiersma
Aaltje Liebbes Wiersma, ged. Nederd.geref. te Eestrum op 2 jan 1794 (do), ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Eestrum op 24 sep 1871 (zo) (BS akte 52).

tr. (resp. ongeveer 21 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bergum op 7 jan 1815 (za) (BS akte 2)
met

Sipke Sjuks (Sjurks) Fransbergen (Fransberg), zn. van Sjuk Tjibles Fransberg (landbouwer) en Sipkjen Jochums Sipkema, geb. te Kooten in sep 1793, herbergier, landbouwer, ovl. (81 jaar oud) te Eestrum op 28 nov 1874 (za) (BS akte 49).
Opmerkingen bij Sipke Sjuks Fransbergen en Aaltje Liebbes Wiersma
Er waren 8 kinderen, waarvan Hendrik het 4e was
.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lutske Sipkes*1815 Eestrum †1894 Tietjerksteradeel 78
Sjuk Sipkes*1817 Tietjerksteradeel †1894 Tietjerksteradeel 76
Liebbe Sipkes*1820 Tietjerksteradeel †1825 Tietjerksteradeel 5
Hendrik Sipkes*1822 Eestrum †1901 Leeuwarden 79
Sipkje Sipkes*1824 Eestrum †1868 Tietjerksteradeel 43
Liebbe Sipkes*1827 Eestrum †1871 Baarderadeel 44
Gepke Sipkes*1829 Tietjerksteradeel †1861 Tietjerksteradeel 32
Klaaske Sipkes*1832 Eestrum †1919 Tietjerksteradeel 86


Sjuk Tjibles Fransberg
Sjuk Tjibles (Sjerk, Sjirk, Sjok; Tjebles) Fransberg (Fransbergen, Vransberg), geb. te Bergum (Hardegarijp?) circa 1750, landbouwer, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Eestrum op 20 sep 1828 (za) (BS akte 31; moeder zou Aaltje zijn!).

Opmerkingen bij Sjuk Tjibles Fransberg.
1) @ Verklaring van naamsaanneming: Voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van het District Tietjerksteradeel, waarnemende de functie van Mairie der Gemeente van Oostermeer, Canton Bergum, Arrondissement Leeuwarden, Departement Vriesland gecompareerd zijnde Sjok Tjebles wonende te Eestrum heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt den naam van Vransberg voor familienaam en dat hij heeft nagenoemde kinders: Sipke oud 18 jaar, Tjeble oud 10 jaar te Eestrum en heeft deze met onze President en Secretaris vertekend den 29 December 1811, (w.g.) S.T. Fransberg (Mairie Oostermeer, deel1, fol. 45 verso).
2) De zoon Sipke moet dus ca. 1793 geboren zijn, ver voor het huwelijk in 1798. Hierdoor is er twijfel of Sipkjen Jochums wel de moeder is van Sipke. Een doop van Sipke en een eventueel eerder huwelijk van Sjuk kon tot dusver niet worden gevonden.
3) Notariële akte 1822 Buitenpost, notaris J. Romein.
Inv. nr. 024013 repertoire nr. 249 d.d. 14 december 1822.
Obligatie.
- Sjuk Tjibbes Fransbergen te Eestrum als debiteur.
- Willem Heres van der Wal te Optwijzel als crediteur
.

tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Bergum op 18 feb 1798 (zo) (DTB inv. 701 en 704)
met

Sipkjen Jochums (Jogchums) Sipkema, dr. van Jochum Sipkes Sipkema* en Jantje Sijtzes, geb. te Kooten circa 1770, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Eestrum op 12 nov 1824 (vr) (BS akte 28).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sipke Sjuks*1793 Kooten †1874 Eestrum 81
Tjible Sjuks*1801 Bergum †1861 Tietjerksteradeel 60


Sipkjen Jochums Sipkema
Sipkjen Jochums (Jogchums) Sipkema, geb. te Kooten circa 1770, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Eestrum op 12 nov 1824 (vr) (BS akte 28).

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 48 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Bergum op 18 feb 1798 (zo) (DTB inv. 701 en 704)
met

Sjuk Tjibles (Sjerk, Sjirk, Sjok; Tjebles) Fransberg (Fransbergen, Vransberg), zn. van Tjible Sjuks (landbouwer te Bergum in 1744, gemeen boer te Hardegarijp in 1749, huisman te Bergum in 1750) en Froukje Johannes Fransbergen, geb. te Bergum (Hardegarijp?) circa 1750, landbouwer, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Eestrum op 20 sep 1828 (za) (BS akte 31; moeder zou Aaltje zijn!).

Opmerkingen bij Sjuk Tjibles Fransberg.
1) @ Verklaring van naamsaanneming: Voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van het District Tietjerksteradeel, waarnemende de functie van Mairie der Gemeente van Oostermeer, Canton Bergum, Arrondissement Leeuwarden, Departement Vriesland gecompareerd zijnde Sjok Tjebles wonende te Eestrum heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt den naam van Vransberg voor familienaam en dat hij heeft nagenoemde kinders: Sipke oud 18 jaar, Tjeble oud 10 jaar te Eestrum en heeft deze met onze President en Secretaris vertekend den 29 December 1811, (w.g.) S.T. Fransberg (Mairie Oostermeer, deel1, fol. 45 verso).
2) De zoon Sipke moet dus ca. 1793 geboren zijn, ver voor het huwelijk in 1798. Hierdoor is er twijfel of Sipkjen Jochums wel de moeder is van Sipke. Een doop van Sipke en een eventueel eerder huwelijk van Sjuk kon tot dusver niet worden gevonden.
3) Notariële akte 1822 Buitenpost, notaris J. Romein.
Inv. nr. 024013 repertoire nr. 249 d.d. 14 december 1822.
Obligatie.
- Sjuk Tjibbes Fransbergen te Eestrum als debiteur.
- Willem Heres van der Wal te Optwijzel als crediteur
.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sipke Sjuks*1793 Kooten †1874 Eestrum 81
Tjible Sjuks*1801 Bergum †1861 Tietjerksteradeel 60


Liebbe Klazes Wiersma
Liebbe Klazes (Libbe) Wiersma, ged. Nederd.geref. te Veenwouden op 27 apr 1755 (zo), landbouwer, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Eestrum op 3 mrt 1813 (wo) (BS Tietjerksteradeel blad 1).

Opmerkingen bij Liebbe Klazes Wiersma.
Liebbe Klazes Wiersma:.
1) Er waren 6 kinderen, waarvan Aaltje het 4e was
.

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Eestrum op 10 nov 1786 (vr) (DTB inv. 715)
met

Lutske Sjoukes, dr. van Sjouke Hendriks en Aaltje Klazes, ged. Nederd.geref. te Eestrum op 28 aug 1757 (zo), ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Eestrum op 20 feb 1813 (za) (BS Tietjerksteradeel blad 1).

Opmerkingen bij Lutske Sjoukes.
Lutske Sjoukes:.
1) H.W. Fransbergen noemt als familienaam Tadema, echter daar is nog geen bewijs voor gevonden
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje Liebbes~1794 Eestrum †1871 Eestrum 77


Lutske Sjoukes
Lutske Sjoukes, ged. Nederd.geref. te Eestrum op 28 aug 1757 (zo), ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Eestrum op 20 feb 1813 (za) (BS Tietjerksteradeel blad 1).

Opmerkingen bij Lutske Sjoukes.
Lutske Sjoukes:.
1) H.W. Fransbergen noemt als familienaam Tadema, echter daar is nog geen bewijs voor gevonden
.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Eestrum op 10 nov 1786 (vr) (DTB inv. 715)
met

Liebbe Klazes (Libbe) Wiersma, zn. van Klaas Ouwes Wiersma* (landbouwer) en Gepke Libbes, ged. Nederd.geref. te Veenwouden op 27 apr 1755 (zo), landbouwer, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Eestrum op 3 mrt 1813 (wo) (BS Tietjerksteradeel blad 1).

Opmerkingen bij Liebbe Klazes Wiersma.
Liebbe Klazes Wiersma:.
1) Er waren 6 kinderen, waarvan Aaltje het 4e was
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje Liebbes~1794 Eestrum †1871 Eestrum 77


Tjible Sjuks
Tjible (Thibble, Tjieble, Tjeble) Sjucks (Sjoeks) Sjuks, ged. Nederd.geref. te Bergum op 26 mrt 1717 (vr) (DTB inv. 703: niet genoemde moeder), landbouwer te Bergum in 1744, gemeen boer te Hardegarijp in 1749, huisman te Bergum in 1750.

Opmerkingen bij Tjible Sjuks.
1) H.W. Fransbergen: Er waren 3 kinderen, Sjuk en Johannes waren resp. het 2e en 3e.
2) Quotisatiekohieren 1749:.
Tjeble Sjucks, Tietjerksteradeel.
Plaats: Hardegarijp.
Omschrijving: gemeen boer.
Gezin volw: 2 en kind: 2.
Aanslag: 31-9-0.
Verhoging:.
Vermogen:.
Bron: Tietjerksteradeel, fol. 30
.

otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) te Bergum op 18 nov 1742 (zo) (@, TRE: Den 18 9ber Tjieble Sjuks te Bergum en Froukjen Johannes in Feenwolden), tr. (Nederd. Geref.)
met

Froukje Johannes (Frouckien, Froukjen) Johans Fransbergen (Berger), dr. van Johan Frans Berger (mr. chirurgijn, 'chirurgus') en Tjitske Sijgers, geb. te Veenwouden in 1725, begr. te Bergum op 16 mei 1783 (vr) (DTB inv. 15).

Opmerkingen bij Froukje Johannes Fransbergen.
1) H.W. Fransbergen: De moeder van Froukje heette Tjitske. Zie ook de opmerkingen bij Johan Frans Berger en Haaije Sijgers.
2) Diaconierekeningboek 1775-1792, toeg.nr. 244-07, inv.nr. 15:.
a) "16 mei 1783 ontvang uit de bekken op 't kerkhof op de begraffenis van Tjeble Sjux wijf 0-10-8".
b) "17 mei 1783 van Tjeble Sjuks ontvangen voor 't gebruik van 't laken 0-12-0"
.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjitske*1745 Bergum    
Sjuk Tjibles*1750 Bergum †1828 Eestrum 78
Johannes Tjibles*1765 Bergum †1829 Bergum 64


Froukje Johannes Fransbergen
Froukje Johannes (Frouckien, Froukjen) Johans Fransbergen (Berger), geb. te Veenwouden in 1725, begr. te Bergum op 16 mei 1783 (vr) (DTB inv. 15).

Opmerkingen bij Froukje Johannes Fransbergen.
1) H.W. Fransbergen: De moeder van Froukje heette Tjitske. Zie ook de opmerkingen bij Johan Frans Berger en Haaije Sijgers.
2) Diaconierekeningboek 1775-1792, toeg.nr. 244-07, inv.nr. 15:.
a) "16 mei 1783 ontvang uit de bekken op 't kerkhof op de begraffenis van Tjeble Sjux wijf 0-10-8".
b) "17 mei 1783 van Tjeble Sjuks ontvangen voor 't gebruik van 't laken 0-12-0"
.

otr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 25 jaar oud) te Bergum op 18 nov 1742 (zo) (@, TRE: Den 18 9ber Tjieble Sjuks te Bergum en Froukjen Johannes in Feenwolden), tr. (Nederd. Geref.)
met

Tjible (Thibble, Tjieble, Tjeble) Sjucks (Sjoeks) Sjuks, zn. van Sjuk Klases (landbouwer te Bergum) en Sijtske Tjibles (boerin), ged. Nederd.geref. te Bergum op 26 mrt 1717 (vr) (DTB inv. 703: niet genoemde moeder), landbouwer te Bergum in 1744, gemeen boer te Hardegarijp in 1749, huisman te Bergum in 1750.

Opmerkingen bij Tjible Sjuks.
1) H.W. Fransbergen: Er waren 3 kinderen, Sjuk en Johannes waren resp. het 2e en 3e.
2) Quotisatiekohieren 1749:.
Tjeble Sjucks, Tietjerksteradeel.
Plaats: Hardegarijp.
Omschrijving: gemeen boer.
Gezin volw: 2 en kind: 2.
Aanslag: 31-9-0.
Verhoging:.
Vermogen:.
Bron: Tietjerksteradeel, fol. 30
.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjitske*1745 Bergum    
Sjuk Tjibles*1750 Bergum †1828 Eestrum 78
Johannes Tjibles*1765 Bergum †1829 Bergum 64


Jochum Sipkes Sipkema*
Jochum Sipkes Sipkema*, geb. te Kooten circa 1732, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Kooten op 1 mrt 1806 (za).

tr.
met

Jantje Sijtzes, geb. te Eestrum circa 1733, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te Eestrum op 18 sep 1826 (ma).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sipkjen Jochums*1770 Kooten †1824 Eestrum 54


Jantje Sijtzes
Jantje Sijtzes, geb. te Eestrum circa 1733, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te Eestrum op 18 sep 1826 (ma).

tr.
met

Jochum Sipkes Sipkema*, geb. te Kooten circa 1732, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Kooten op 1 mrt 1806 (za).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sipkjen Jochums*1770 Kooten †1824 Eestrum 54


Klaas Ouwes Wiersma*
Klaas Ouwes Wiersma*, ged. Nederd.geref. te Murmerwoude op 23 mei 1717 (zo), landbouwer.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Veenwouden op 7 aug 1747 (ma)
met

Gepke Libbes, dr. van Libbe Deddes en Trijntje Willems, ged. Nederd.geref. te Veenwouden op 7 jul 1726 (zo).
Opmerkingen bij Klaas Ouwes Wiersma* en Gepke Libbes
Er waren 4 kinderen
.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Liebbe Klazes~1755 Veenwouden †1813 Eestrum 57


Gepke Libbes
Gepke Libbes, ged. Nederd.geref. te Veenwouden op 7 jul 1726 (zo).

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Veenwouden op 7 aug 1747 (ma)
met

Klaas Ouwes Wiersma*, zn. van Ouwe Luitzens Wiersma* en Aaltje Klazes, ged. Nederd.geref. te Murmerwoude op 23 mei 1717 (zo), landbouwer.
Opmerkingen bij Klaas Ouwes Wiersma* en Gepke Libbes
Er waren 4 kinderen
.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Liebbe Klazes~1755 Veenwouden †1813 Eestrum 57


Sjouke Hendriks
Sjouke Hendriks, geb. te Eestrum circa 1726.

Opmerkingen bij Sjouke Hendriks.
Sjouke Hendriks:.
1) Het huwelijk kon nog niet worden gevonden. Een mogelijkheid is het huwelijk in 1741 van Sjouke Johannes en Aaltje Klazes maar dan zou de overlijdensakte van dochter Lutske uit 1813 onjuist zijn.
2) H.W. Fransbergen geeft als beroep op: meester bakker en winkelier, echter mogelijk is er een verwarring met de familie Tadema waar het beroep van bakker voorkomt.
3) H.W. Fransbergen: De moeder van Sjouke heette Lijsbet. De moeder van Aaltje heette Lutske. Er waren 9 kinderen, Lutske was het 2e
.

tr.
met

Aaltje Klazes, geb. te Eestrum circa 1729.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lutske~1757 Eestrum †1813 Eestrum 55


Aaltje Klazes
Aaltje Klazes, geb. te Eestrum circa 1729.

tr.
met

Sjouke Hendriks, geb. te Eestrum circa 1726.

Opmerkingen bij Sjouke Hendriks.
Sjouke Hendriks:.
1) Het huwelijk kon nog niet worden gevonden. Een mogelijkheid is het huwelijk in 1741 van Sjouke Johannes en Aaltje Klazes maar dan zou de overlijdensakte van dochter Lutske uit 1813 onjuist zijn.
2) H.W. Fransbergen geeft als beroep op: meester bakker en winkelier, echter mogelijk is er een verwarring met de familie Tadema waar het beroep van bakker voorkomt.
3) H.W. Fransbergen: De moeder van Sjouke heette Lijsbet. De moeder van Aaltje heette Lutske. Er waren 9 kinderen, Lutske was het 2e
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lutske~1757 Eestrum †1813 Eestrum 55


Sjuk Klases
Sjuk (Siuck, Zoeuk) Klases (Klazes), geb. te Bergum circa 1672, ged. (ongeveer 8 jaar oud) Nederd.geref. te Bergum op 31 okt 1680 (do) (DTB inv. 703: niet genoemde moeder, dopeling is enige jaren oud), landbouwer te Bergum, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Bergum circa 1729.

tr.
met

Sijtske Tjibles, boerin, ovl. na 1749.

Opmerkingen bij Sijtske Tjibles.
In het Quotisatiekohier van 1749 komt de wed. Sjuck Klases uit Bergum voor als 'gemeene boerinne' met een gezin van 4 volwassenen en een kind, aanslag 40-3 -0 (Tietjerksteradeel, fol. 47).
Opmerkingen bij Sjuk Klases en Sijtske Tjibles
H.W. Fransbergen: Er waren 5 kinderen, waarvan Tjibbele het 3e was
.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas~1713 Bergum    
Grytie~1715 Bergum    
Tjible~1717 Bergum    
Gialt~1719 Bergum    
Titje~1721 Bergum    


Sijtske Tjibles
Sijtske Tjibles, boerin, ovl. na 1749.

Opmerkingen bij Sijtske Tjibles.
In het Quotisatiekohier van 1749 komt de wed. Sjuck Klases uit Bergum voor als 'gemeene boerinne' met een gezin van 4 volwassenen en een kind, aanslag 40-3 -0 (Tietjerksteradeel, fol. 47).

tr.
met

Sjuk (Siuck, Zoeuk) Klases (Klazes), zn. van Klaas Sjuks en Grietje Douwes, geb. te Bergum circa 1672, ged. (ongeveer 8 jaar oud) Nederd.geref. te Bergum op 31 okt 1680 (do) (DTB inv. 703: niet genoemde moeder, dopeling is enige jaren oud), landbouwer te Bergum, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Bergum circa 1729.
Opmerkingen bij Sjuk Klases en Sijtske Tjibles
H.W. Fransbergen: Er waren 5 kinderen, waarvan Tjibbele het 3e was
.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas~1713 Bergum    
Grytie~1715 Bergum    
Tjible~1717 Bergum    
Gialt~1719 Bergum    
Titje~1721 Bergum    


Klaas Sjuks
Klaas (Claes) Sjuks (Siucks).

tr.
met

Grietje Douwes, Nederd.geref, ovl. mogelijk te Bergum voor 2 mei 1702 (di) (DTB inv. 10).

Opmerkingen bij Grietje Douwes.
1) Diaconierekeningboek 1689-1704, toeg.nr. 244-07, inv.nr. 10: "2 mei 1702 van Claas Sioeks wegens het swart laken ontvangen 1-2-0". Deze vermelding zou ook kunnen slaan op een van haar kinderen.
Opmerkingen bij Klaas Sjuks en Grietje Douwes
H.W. Fransbergen: Hun zoon Sjuk was het 5e kind
.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nn~1680 Bergum    
Douwe~1680 Bergum    
Tietske~1680 Bergum    
Gerrut~1680 Bergum    
Sjuk*1672 Bergum †1729 Bergum 57
Volckert~1680 Bergum    
Pyter~1680 Bergum    
Eeck~1682 Bergum    
Tieds~1691 Bergum    
10 Tzietske~1694 Bergum    


Grietje Douwes
Grietje Douwes, Nederd.geref, ovl. mogelijk te Bergum voor 2 mei 1702 (di) (DTB inv. 10).

Opmerkingen bij Grietje Douwes.
1) Diaconierekeningboek 1689-1704, toeg.nr. 244-07, inv.nr. 10: "2 mei 1702 van Claas Sioeks wegens het swart laken ontvangen 1-2-0". Deze vermelding zou ook kunnen slaan op een van haar kinderen.

tr.
met

Klaas (Claes) Sjuks (Siucks).
Opmerkingen bij Klaas Sjuks en Grietje Douwes
H.W. Fransbergen: Hun zoon Sjuk was het 5e kind
.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nn~1680 Bergum    
Douwe~1680 Bergum    
Tietske~1680 Bergum    
Gerrut~1680 Bergum    
Sjuk*1672 Bergum †1729 Bergum 57
Volckert~1680 Bergum    
Pyter~1680 Bergum    
Eeck~1682 Bergum    
Tieds~1691 Bergum    
10 Tzietske~1694 Bergum    


Ouwe Luitzens Wiersma*
Ouwe Luitzens Wiersma*, geb. te Bergum.

tr. (Nederd. Geref.) te Bergum op 3 mei 1716 (zo)
met

Aaltje Klazes, geb. te Bergum.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas Ouwes~1717 Murmerwoude    


Aaltje Klazes
Aaltje Klazes, geb. te Bergum.

tr. (Nederd. Geref.) te Bergum op 3 mei 1716 (zo)
met

Ouwe Luitzens Wiersma*, geb. te Bergum.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas Ouwes~1717 Murmerwoude    


Libbe Deddes
Libbe Deddes, geb. te Veenwouden.

tr. (Nederd. Geref.) te Veenwouden op 2 jun 1715 (zo)
met

Trijntje Willems, geb. te Bergum.
Opmerkingen bij Libbe Deddes en Trijntje Willems
Er waren 4 kinderen, waarvan Gepke het 3e was
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gepke~1726 Veenwouden